Zerida

632


Zerida Hắc ám luân hồi
Lĩnh vực siêu phàm
Sao băng rơi

Danh hiệu
Thích khách bóng đêm
Hỗn loạn kẻ được chọn

Thiên phú Mô tả

[Trốn tìm] (6 sao)

Khả năng gây bạo kích +20%. Khi kết thúc hành động, nếu Zerida đang ở ngoài vùng nguy hiểm, sẽ nhận được trạng thái: Khả năng bạo kích, Sát thương bạo kích, Giảm sát thương nhận vào +30%, Di chuyển +4. Duy trì 1 lượt.

Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghề

Hỗn loạn kẻ được chọn

Nâng cấp nghề

Thích khách bóng đêm


Trang bị chuyên biệt
HP +5%. Sau khi kết thúc hành động, nếu không có đồng minh nào xung quanh cách Zerida 2 ô, tự hồi phục +20% HP và xoá 1 hiệu ứng xấu.

Zerida Kỹ năng
[Trái tim Alhazard] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu ? lượt.

Xoá mọi hiệu ứng xấu của Zerida đồng thời hiến tế tất cả các binh lính đang có. Nhận [Alhazard khát máu]: Không thể chữa trị cho binh lính, Sát thương +30%, Miễn nhiễm với mọi hiệu ứng xấu. Sau khi tấn công, hồi phục 50% sát thương gây ra thành HP cho Zerida. Khi hạ gục thành công một kẻ địch, có thể di chuyển thêm 3 ô, duy trì 1 lượt. Sau khi sử dụng, kỹ năng này trở thành: [Đòn chí mạng]. Sau hoạt động này, kỹ năng lại trở thành [Trái tim Alhazard]. (tất cả những hiệu ứng kỹ năng này không thể giải trừ hoặc miễn nhiễm).

[Huỷ diệt] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Tầm xa toàn bản đồ – Hồi chiêu 3 lượt.
[Sức mạnh liên đoàn] Khi kích hoạt, toàn bộ tướng liên đoàn [Sao băng rơi] nhận được ATK/INT/DEF +20% và MDEF +30%, đồng thời nhận được hiệu ứng: Khi không có đồng đội kề cận, sát thương gây ra +10% và hồi phục 20% sau khi kết thúc hành động. Sau khi hạ gục được quân địch, có thể di chuyển thêm 2 ô. Duy trì 4 lượt, không thể cộng dồn với những [Sức mạnh liên đoàn] khác
[Đòn chí mạng] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại. Nếu tất cả binh lính của Zerida không còn sống trước khi bắt đầu trận chiến, đòn tấn công này bỏ qua hộ vệ và tấn công gây sát thương trực tiếp lên tướng phe địch.

[Alhazard khát máu] (2-cost) Đơn mục tiêu – Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 1 lượt.

[Hỗ trợ] Khi kích hoạt, phải hiến tế tất cả sinh mạng binh lính của Zerida, không thể chữa trị và hồi sinh. Khi tấn công, tăng sát thương gây ra +30% và nhận được miễn nhiễm với mọi hiệu ứng xấu. Đồng thời hồi phục HP bằng 50% lượng sát thương đã gây ra. Hiệu ứng này không thể bị giải trừ và duy trì 1 lượt.

[Tắm máu] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi lượng HP thấp hơn lượng HP của kẻ địch, khi vào trận chiến, ATK & DEF +10%.

[Đâm lén] (1-cost) Nội tại.

[Nội tại] Khi tấn công và vào trận chiến, nếu mục tiêu có HP ở mức 100%, gây sát thương cố định một lần trước khi vào trận, sát thương bằng với 2x ATK của Zerida

[Bóng đêm hành thích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Bỏ qua phòng ngự và tấn công trực tiếp tướng của địch, gây 1.3x thiệt hại

[Bước đi ranh ma] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khả năng bạo kích +10%. Sau khi hạ gục một kẻ địch, có thể di chuyển thêm 3 ô

[Khói mù] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi vào trận chiến, 30% cơ hội được giảm tất cả những sát thương nhận vào -30%, duy trì 1 lượt.


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcRenne
Bài tiếp theoChris