Ymir

38


Ymir Mặt sau truyền thuyết
Quân Ánh sáng
Hắc ám luân hồi

Danh hiệu
Chúa tể Ánh sáng & Bóng tối
Vị thần số mệnh

Thiên phú Mô tả

[Phong ấn sức mạnh]

Sát thương gây ra gia tăng +30% khi vào trận chiến.

Thiết lập ban đầu nhận được [Xiềng xích ánh sáng]: Sát thương nhận vào được giảm -30%, miễn nhiễm với tất cả những hiệu ứng bất lợi. Nhận được [Phẫn nộ] khi cơ chế miễn nhiễm được kích hoạt: Gia tăng khả năng gây bạo kích thêm +15%, có thể cộng dồn, không thể bị hoá giải.

Nếu kết thúc hành động trên [Vùng nguy hiểm] và Ymir có 4 cộng dồn [Phẫn nộ] hoặc nhiều hơn: Xoá bỏ [Xiềng xích ánh sáng], các hiệu ứng có lợi không bị tính giảm trừ lượt đi, và Ymir được hoạt động lại, hiệu ứng này không thể bị giải trừ.

Khi Ymir không sở hữu [Xiềng xích ánh sáng], nếu mục tiêu giao đấu có chỉ số DEF cao hơn hoặc bằng chỉ số MDEF, đòn tấn công của Ymir sẽ gây ra sát thương phép thuật. Khi kết thúc hành động, xoá bỏ tất cả [Phẫn nộ] và nhận được [Xiềng xích ánh sáng]


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Leo beck(click xem) Elisse(click xem)


Ymir Kỹ năng
[Trừ ma diệt quỷ] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 4 lượt

[Nội tại] Di chuyển +2 khi không sở hữu [Xiềng xích ánh sáng]. Khi kết thúc hành động, với mỗi cộng dồn [Phẫn nộ], sẽ được hồi phục 10% HP cho mỗi cộng dồn.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.7x thiệt hại. Nếu mục tiêu đang có hiệu ứng bất lợi, mục tiêu sẽ không thể kích hoạt chế độ [Chống tử thương] khi Ymir tấn công bằng kỹ năng này.

Với mỗi cộng dồn [Phẫn nộ], một hiệu ứng có lợi của mục tiêu sẽ bị chuyển thành một hiệu ứng bất lợi ngẫu nhiên trước khi vào trận chiến.

Nếu mục tiêu không bị hạ gục sau đòn tấn công kỹ năng này, Ymir sẽ nhận được 4 cộng dồn [Phẫn nộ] khi bắt đầu ở lượt đi tiếp theo (hoặc lập tức nhận được 4 cộng dồn nếu Ymir đang sở hữu [Xiềng xích ánh sáng])

Nếu mục tiêu bị hạ gục sau đòn tấn công kỹ năng này, Ymir có thể di chuyển tiếp 3 ô

Hiệu ứng không thể kích hoạt chế độ [Chống tử thương] chỉ xuất hiện trong chế độ PvP.

[Cổng trời ban phước] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt.

[Chỉ huy] Tất cả những đồng minh xung quanh trong vòng 3 ô sẽ được xoá bỏ 1 hiệu ứng bất lợi khi kết thúc hành động. Khi thành công xoá bỏ hiệu ứng bất lợi cho đồng minh, Ymir sẽ được nhận 1 cộng dồn [Phẫn nộ].

[Kích hoạt] Khi kích hoạt sử dụng, hồi phục 30% HP lớn nhất, và nhận thêm 4 hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên, đồng thời cũng nhận 4 hiệu ứng bất lợi ngẫu nhiên. Với mỗi cộng dồn [Phẫn nộ] mà Ymir đang sở hữu, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này và số lượng hiệu ứng nhận được sẽ được giảm đi -1 lượt.

[Thử thách đẫm máu] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nếu mục tiêu có hiệu ứng bất lợi, sức tấn công của kỹ năng này sẽ được gia tăng +20%.

Trước khi bước vào trận chiến, gây nên hiệu ứng bất lợi ngẫu nhiên cho mục tiêu bằng số lượng [Phẫn nộ] đang sở hữu (lên đến 4)

[Nắm đấm sắt] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 2 lượt

[Nội tại] Hộ vệ các đòn tấn công vật lý cho những đồng minh kề bên

[Kích hoạt] Tầm xa Hộ vệ tăng thành 2, ATK được tăng +20%, nhận hiệu ứng có lợi [Ngăn chặn]. Duy trì 2 lượt

[Thuẫn kích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1x thiệt hại. Trước khi vào trận chiến, gây [Choáng] mục tiêu trong vòng 1 lượt.

[Hiến tế] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau trận đấu, có 40% khả năng hồi phục HP cho tất cả đồng minh (15% của lượng HP lớn nhất)

[Tắm máu] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi lượng HP thấp hơn lượng HP của kẻ địch, khi vào trận chiến, ATK & DEF +10%.

[Buông vũ khí] (2-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, giảm trừ ATK và INT của tất cả quân địch trong vòng 2 ô đi -15%. Duy trì 1 lượt


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcSP Lanford
Bài tiếp theoCelica