Vũ Khí SSR

629
Bow – Archers, Assassin
Bloody Melody

107ATK|43Skill

ATK +10%

DEF +5%

 

 

Extreme Magic Bow

107ATK|43Skill

ATK +10%

Sát thương của lính không bị giảm trong các trận đánh cận chiến.

 

 

Hydra’s Bow

107ATK|43Skill

ATK +10%

Trước khi tấn công,có 50% cơ hội giảm “20% sát thương gây ra” từ địch. Kéo dài 1 lượt.

 

 

Ullr’s Bow

107ATK|43Skill

+1 ô Phạm vi tấn công của Tướng

-10% sát thương vật lý.

Dagger – Infantry, Archers, Assassin
Nighthawk

96ATK|54Skill

ATK +10%

MDEF +5%

 

 

Bathory, The Seductress

96ATK|54Skill

CRIT +10%

Nếu đơn vị tấn công chí mạng, gây sát thương cố định 1.0 x ATK sau trận đấu.

 

Spirit Griever

96ATK|54Skill

Khi tấn công, Crit + 15% và giảm sát thương nhận thêm + 30%.

 

 

 

Wind Cutter Dagger

96ATK|54Skill

ATK +10%

Sau trận đấu,có 50% cơ hội giảm 20% Def của đối phương. Kéo dài 1 lượt.

 

Crystal Beesting

96ATK|54Skill

(Unreleased)

Crit Rate and Crit Damage +10%

Nếu skill lớn hơn địch trước khi vào trận, thì bỏ qua 20% DEF của địch.

 

Sword – Infantry, Cavalry
Seal Guardian

437HP|107ATK

ATK +10%

DEF +5%

 

 

Dragon Slayer Gram

437HP|107ATK

HP/ATK +8%

Khi chiến đấu với Rồng, ATK / DEF / MDEF + 10%.

 

 

Balanced Blade

107ATK|43Skill

DEF/MDEF +5%

Phạm vi kỹ năng AoE +1, phạm vi kỹ năng Đường Thẳng +1

 

 

Kernviter

107ATK|43Skill

DEF/MDEF +5%

Phạm vi kỹ năng AoE +1, phạm vi kỹ năng Đường Thẳng +1

Kernviter was part of the Trails in the Sky Collab, No Longer Drops

 

Blood Sword Hrunting

107ATK|43Skill

ATK +5%

Sau khi gây sát thương, 50% cơ hội gây sát thương cố định = 1 x ATK

 

Demonslayer

107ATK|43Skill

ATK/SKILL +8%

Khi một đòn tấn công chí mạng, giải trừ 1 buff và áp dụng 1 debuff

 

 

Aquiline Ghostblade

107ATK|43Skill

ATK/SKILL +8%

Khi một đòn tấn công chí mạng, giải trừ 1 buff và áp dụng 1 debuff

Aquiline Ghostblade was part of the Sakura Wars, No Longer Drops

 

Frostrend

107ATK|43Skill

ATK +10%

Khi tấn công, giảm 50% khả năng di chuyển của kẻ địch đi 2. Kéo dài 1 lượt.

Axe – Lancer, Flier, Aquatic
Throne Guardian

364HP|118ATK

ATK +10%

HP +5%

 

 

Devil’s Axe

364HP|118ATK

ATK/HP +5%

Sau khi tấn công và vào trận, gây sát thương cố định 1.0x ATK.

 

 

Peacemaker

364HP|118ATK

ATK +10%

Trước khi tấn công và bước vào trận chiến, 50% cơ hội vô hiệu hóa kỹ năng bị động của địch. Kéo dài 2 lượt.

 

Ragnarok

364HP|118ATK

ATK +10%

Trước khi tấn công, gây sát thương cố định = 1 x  ATK.

 

 

Scarlet Reaper

364HP|118ATK

ATK +10%

Trước khi chủ động gây sát thương, nếu HP của kẻ địch dưới 100%, sát thương tăng thêm 5%, và sau khi chủ động gây sát thương, gây sát thương cố định bằng 0,5 x ATK.

Lance – Lancer, Cavalry, Flier
Blue Star

583HP|85ATK

Cứ di chuyển mỗi 1 ô , ATK, DEF và MDEF tăng 5% (tối đa là 15%).

 

 

 

Feather Duster

583HP|85ATK

Sát thương lính gây ra -10%

Phạm vi tấn công lính +1.

 

 

Clothesline Pole

583HP|85ATK

Sát thương lính gây ra -10%

Phạm vi tấn công lính +1.

Clothesline Pole was part of the Trails in the Sky Collab, No Longer Drops

 

Cursed Lance

583HP|85ATK

Khi tấn công và tham chiến, DEF / MDEF + 15%

Sau trận chiến, 50% cơ hội gây ra bất động và không thể chữa trị. Kéo dài 1 lượt.

 

 

Last Knight

583HP|85ATK

ATK +10%

Trước khi tấn công và vào trận, 50% cơ hội giảm 20% ATK / INT của đối phương.

Kéo dài 1 lượt.

 

Yggdrasil Branch

583HP|85ATK

DEF +10%

Trong trận , bỏ qua 15% Def của đối phương.

Hammer – Infantry, Aquatic, Holy
Broken Star

583HP|85ATK

ATK +10%

DEF +5%

 

 

Gate of Truth

583HP|85INT

Khi tấn công, INT / DEF / MDEF + 15%

 

 

 

Gift of Eternal Life

583HP|85INT

INT +5%

Sau trận chiến, Hồi máu = INT x3 cho Đồng minh có HP thấp nhất.

 

 

Mimir’s War-Axe

583HP|85ATK

ATK +10%.

Khi tấn công và giết kẻ thù hoặc đồng minh chết, giải trừ 1 debuff và hồi 20% HP tối đa. Được buff “Sát thương tướng tăng 20%” trong 1 lượt.

 

Mjolnir

583HP|85ATK

ATK+10%

Trước khi tấn công, Phá 1 buff

 

 

Oath of Justice

583HP|85ATK

DEF+8%

MDEF +8%

 

 

583HP|85INT

Khi HP lính  >80%, +15% Int

 

 

 

583HP|85INT

Khi HP lính  >80%, +15% Int

Staff – Mage, Holy, Demon
Blue Moon

HP438|107INT

INT+10%

MDEF +5%

 

 

Red Moon

HP438|107INT

INT +10%

HP +5%

 

 

Astaroth

HP438|107INT

Khi chiến đấu với kẻ thù có debuff, + 15% INT

Sau khi tấn công, 30% cơ hội làm choáng đối phương. Kéo dài 1 lượt

 

 

Miracle Staff

HP438|107INT

+15% AoE Damage

Khi gây sát thương, 30% Cơ hội gây ra 1 Debuff

 

 

Pale Staff

HP438|107INT

+ 15% sát thương một mục tiêu

Khi tấn công, 50% cơ hội gây ra 1 Debuff

 

 

Rune Staff

HP438|107INT

+ 15% sát thương một mục tiêu

Khi tấn công, 50% cơ hội gây ra 1 Debuff.

Rune Staff no longer drops

 

Goddess’s Left Hand

HP438|107INT

Hiệu ứng trị liệu +15%

Sau khi tấn công, 100% cơ hội giảm 2 lực di chuyển của kẻ địch.

 

 

Mistletoe

HP438|107INT

Hiệu ứng trị liệu +15%

Sau khi tấn công, 50% cơ hội áp dụng debuff ” –20% sát thương gây ra” . Kéo dài 1 lượt

 

 

Olver’s Staff

HP438|107INT

Hiệu ứng trị liệu +15%

Sau khi tấn công, 50% cơ hội áp dụng debuff ” + 20% sát thương nhận được” . Kéo dài 1 lượt

 

 

Purgatory

HP438|107INT

INT +5%

Khi tấn công, gây ra debuff “sát thương cố định = 2x INT”  sau khi hành động cho 1 đơn vị.

 

Scepter of Divinity

HP438|107INT

HP +5%. Khi đứng trên địa hình không phòng thủ và sử dụng kỹ năng tầm xa , phạm vi đánh +1.

Bài trướcGiáo Binh
Bài tiếp theoMũ – Nón SSR