Varna

439

Thiên Phú

2-Star Khi kết thúc hành động, giúp lính phe ta trong 2 ô xung quanh nhận buff : sát thương kỹ năng phạm vi tăng 10% trong 1 lượt
3-Star Khi kết thúc hành động, giúp lính phe ta trong 2 ô xung quanh nhận buff : sát thương kỹ năng phạm vi tăng 12% trong 1 lượt
4-Star Khi kết thúc hành động, giúp lính phe ta trong 2 ô xung quanh nhận buff : sát thương kỹ năng phạm vi tăng 14% trong 1 lượt
5-Star Khi kết thúc hành động, giúp lính phe ta trong 2 ô xung quanh nhận buff : sát thương kỹ năng phạm vi tăng 17% trong 1 lượt
6-Star Khi kết thúc hành động, giúp lính phe ta trong 2 ô xung quanh nhận buff : sát thương kỹ năng phạm vi tăng 20% trong 1 lượt

 

Mở bonds DEF : Anna

Mở bonds ATK : Altemuller

Đồ tham khảo : 

Kỹ sĩ rồng

Bài trướcVargas
Bài tiếp theoAlustriel