Vargas

534

Thiên Phú

2-Star Khi máu lính càng cao thì nhận sát thương vật lý càng giảm, tối đa là 15%. Vargas sẽ không chết khi chịu sát thương chí mạng, sau hồi sinh thì HP trở lại 15% (Chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần trong trận chiến.)
3-Star Khi máu lính càng cao thì nhận sát thương vật lý càng giảm, tối đa là 18%. Vargas sẽ không chết khi chịu sát thương chí mạng, sau hồi sinh thì HP trở lại 18% (Chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần trong trận chiến.)
4-Star Khi máu lính càng cao thì nhận sát thương vật lý càng giảm, tối đa là 22%. Vargas sẽ không chết khi chịu sát thương chí mạng, sau hồi sinh thì HP trở lại 21% (Chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần trong trận chiến.)
5-Star Khi máu lính càng cao thì nhận sát thương vật lý càng giảm, tối đa là 26%. Vargas sẽ không chết khi chịu sát thương chí mạng, sau hồi sinh thì HP trở lại 25% (Chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần trong trận chiến.)
6-Star Khi máu lính càng cao thì nhận sát thương vật lý càng giảm, tối đa là 30%. Vargas sẽ không chết khi chịu sát thương chí mạng, sau hồi sinh thì HP trở lại 30% (Chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần trong trận chiến.)

Mở bonds DEF :  Imelda

Mở bonds ATK : Bernhardt

Kiếm Infantry SSR suggestions
Oath of Justice
HP: 583 ATK: 85
Seal Guardian
HP: 437 ATK: 107
Vampire Mask
HP: 583 MDEF: 48
Aeneas’ Helmet
HP: 583 MDEF: 48
Aeneas’ Armor
HP: 437 DEF: 65
Bloodline Magic Armor
HP: 437 DEF: 65
Divine Boots
HP: 509 DEF: 48
Overlord Badge
HP: 509 ATK: 75
Kiếm Infantry SR suggestions
Oath Sword
HP: 311 ATK: 71
Chain Helmet
HP: 363 MDEF: 32
Mithril Armor
HP: 311 DEF: 44
Icon
HP: 363 D
Giáo tank Lancer SSR suggestions
Yggdrasil Branch
HP: 583 ATK: 85
Blood Lance
HP: 363 ATK: 65
Vampire Mask
HP: 583 MDEF: 48
Aeneas’ Helmet
HP: 583 MDEF: 48
Aeneas’ Armor
HP: 437 DEF: 65
Bloodline Magic Armor
HP: 437 DEF: 65
Overlord Badge
HP: 509 ATK: 75
Divine Boots
HP: 509 DEF: 48
King Amulet
HP: 509 DEF: 48
Giáo tank Lancer SR suggestions
Blood Lance
HP: 363 ATK: 65
Chain Helmet
HP: 363 MDEF: 32
Holy Steel Armor
HP: 311 DEF: 44
Icon
HP: 363 DEF: 32

 

Đồ Tham Khảo 2 : 

Bài trướcSophia
Bài tiếp theoVarna