Tourmilque

169


Tourmilque
Cội nguồn ánh sáng
Mặt sau truyền thuyết
Lĩnh vực siêu phàm

Danh hiệu
Thông thái vạn vật
Tương lai nguyện cầu

Thiên phú Mô tả

[Vạn vật giao hoà]

INT +20%. Khi bắt đầu màn chơi, nhận 2 [Suy nghĩ] và 2 [Hành động].

Nếu số lượng [Suy nghĩ] lớn hơn [Hành động], tầm xa tấn công +1. Sau khi chủ động tấn công và gây sát thương, hồi phục HP cho những đồng minh trong vòng 3 ô, lượng hồi phục bằng 3x INT của Tourmilque

Nếu số lượng [Hành động] lớn hơn [Suy nghĩ], tầm xa tấn công được +1. Khi chủ động tấn công, trước trận chiến sẽ gây Sát thương cố định bằng 1.5x chỉ số INT của Tourmilque

Khi một đồng minh thực hiện tấn công trong lượt đi và kết thúc hành động, chuyển 1 [Hành động] trở thành [Suy nghĩ]. Ngược lại nếu đồng minh đó không thực hiện tấn công, chuyển 1 [Suy nghĩ] thành [Hành động].

[Suy nghĩ] và [Hành động] không thể bị giải trừ, không thể miễn nhiễm, cộng dồn lên đến 4 lần.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềThông thái vạn vật Jessica (R)


Tourmilque Kỹ năng
[Tiên tri] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 3 lượt

[Nội tại] Khi kết thúc hành động, nếu số lương [Suy nghĩ] và [Hành động] bằng nhau, kỹ năng vừa sử dụng được giảm -1 lượt hồi chiêu.

[Sát thương phép thuật] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.7x thiệt hại. Nhận thêm hiệu ứng phụ thuộc vào số lượng [Suy nghĩ] và [Hành động]:

Khi số lượng [Suy nghĩ] lớn hơn [Hành động]: Trước khi bước vào trận đấu sẽ hoá giải 3 hiệu ứng có lợi của mục tiêu.

Khi số lượng [Hành động] lớn hơn [Suy nghĩ]: Trước khi bước vào trận đấu sẽ gây 3 hiệu ứng bất lợi cho mục tiêu.

Nếu tấn công mục tiêu trực tiếp và không có Người hộ vệ đỡ đòn. Hiệu ứng [Dịch chuyển] sẽ được kích hoạt sau trận đấu: Dịch chuyển mục tiêu đến vị trí ngẫu nhiên cách Tourmilque trong vòng 3 ô.

Sau khi sử dụng kỹ năng, toàn bộ [Suy nghĩ] sẽ được chuyển thành [Hành động] và ngược lại.

[Điềm gở] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương pháp thuật] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Đồng thời gây thêm hiệu ứng dựa trên số lượng [Suy nghĩ] và [Hành động]:

Nếu số lượng [Suy nghĩ] lớn hơn hoặc bằng [Hành động], khi Tourmilque kết thúc hành động, hoá giải 2 hiệu ứng xấu cho những đồng minh đứng cạnh bên.

Nếu số lượng [Hành động] lớn hơn hoặc bằng [Suy nghĩ], đòn tấn công này sẽ bỏ qua -20% chỉ số MDEF của muc tiêu

[Cộng hưởng] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt.

[Kích hoạt] Khi kích hoạt sẽ chuyển số lượng [Suy nghĩ] thành [Hành động] và ngược lại. Gia tăng Sát thương gây thêm +20%. Khi chủ động tấn công, sát thương phải chịu được giảm trừ -30%, duy trì 2 lượt.

Sau khi kích hoạt, có thể di chuyển thêm 2 ô và tấn công. (Các hiệu ứng có lợi của Tourmilque sẽ không bị tính giảm trừ cho lượt đi này)

[Sợ hãi ma thuật] (2-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, gia tăng khả năng bị nhận sát thương pháp thuật của tất cả kẻ địch trong vòng 3 ô thêm +20%. Duy trì 1 lượt

[Thanh trừng thần thánh] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 5 ô – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương ma pháp] Khả năng bạo kích tăng thêm +50%. Tấn công nhiều kẻ địch trong tầm kỹ năng, gây 0.35x AoE thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công hệ Ác Ma

[Siêu phòng thủ] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 – Hồi chiêu 2 lượt

[Hỗ trợ] Đồng minh khi được niệm phép nhận thêm DEF +20% và miễn nhiễm những hiệu ứng gây DEF/MDEF giảm trừ, miễn nhiễm không thể chữa trị. Duy trì 2 lượt

[Phá huỷ] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương ma pháp] Gây 0.3x thiệt hại cho nhiều mục tiêu trong tầm kỹ năng và xoá 1 hiệu ứng có lợi. Khả năng bạo kích tăng +15%. Hiệu quả hơn khi tấn công hệ Ác Ma

[Thanh trừng] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn muc tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công hệ Ác Ma. Xoá 2 hiệu ứng có lợi của kẻ địch sau trận chiến

[Lưỡi gió] (1-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Phi binh


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcNymph
Bài tiếp theoElisse