Tabres

49


Tabres Đại sư chiến lược
Sao băng rơi
Liên minh Công chúa

Danh hiệu
Cánh đêm
Thủ lĩnh kiếm binh

Thiên phú Mô tả

[Cánh đêm huỷ diệt]

ATK và DEF được gia tăng +25%.

Sau khi thực hiện tấn công và gây ra sát thương, gây ra 2 cộng dồn [Lông vũ tối] cho kẻ địch trong vòng 3 ô (có thể cộng dồn, lên đến 3 cộng dồn. Mỗi khi được áp dụng, thời gian tồn tại của toàn bộ [Lông vũ tối] được làm mới).

Khi một quân địch có 1 cộng dồn [Lông vũ tối], sát thương phải nhận từ Tabres sẽ được gia tăng +20%. Khi quân địch có 2 cộng dồn [Lông vũ tối], mục tiêu này có thể được chọn làm mục tiêu bởi các kỹ năng của Tabres từ mọi nơi trên toàn bộ bản đồ.

Khi Tabres dịch chuyển đến một ô trống xung quanh mục tiêu và thi triển kỹ năng, nếu mục tiêu này đang có 3 cộng dồn [Lông vũ tối] thì mục tiêu không thể phản đòn Tabres.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Hofmann(click xem) Eshean(click xem)


Tabres Kỹ năng
[Bình minh chói loá] (3-cost) Mở rộng 3 ô – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 5 lượt.

[Nội tại] Khi bất kỳ đồng minh nào bị hạ gục, kẻ gây sát thương phải chịu 2 cộng dồn [Lông vũ tối]

[Sát thương vật lý] Gây 0.15x thiệt hại AoE cho các mục tiêu trong vòng 3 ô, đồng thời hồi phục 30% chỉ số HP tối đa cho tất cả các đồng minh trong tầm thi triển. Sau đó nhận được [Bình minh chói loá]: Trước khi vào trận chiến, gây sát thương theo 1 vòng tròn xung quanh, gây 0.1x thiệt hại AoE cho những kẻ địch xung quanh, không thể bị hoá giải, duy trì 2 lượt.

Sau khi sử dụng, có thể di chuyển thêm 3 ô và tiếp tục tấn công.

[Ảo ảnh đấu trường] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 4 lượt.

[Kích hoạt] Khi được kích hoạt, chọn một đồng minh để nhận: Sau khi thực hiện tấn công và gây sát thương, áp đặt 1 cộng dồn [Lông vũ tối] lên kẻ địch, duy trì 2 lượt. Sau đó sẽ được nhận thêm [Ảo ảnh đấu trường]: Nếu đồng minh này có HP > 80%, không thể bị nhắm làm mục tiêu và tấn công, duy trì 2 lượt.

[Dã tâm ấp ủ] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.6x thiệt hại. Khi số lượng đồng minh trên chiến trường (không tính các dạng triệu hồi) ít hơn số lượng quân địch, đòn tấn công này được bỏ qua phòng ngự. Nếu mục tiêu có 2 hoặc nhiều hơn [Lông vũ tối], Tabres được tấn công trực tiếp vào tướng địch.

Nếu thành công hạ gục mục tiêu, những hiệu ứng có lợi sẽ không bị tính giảm trừ lượt đi. (Hiệu ứng này chỉ được áp dụng trong các chế độ PvP)

[Tăng cường] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, hồi phục 20% lượng HP

[Sấm sét] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nếu kẻ địch bị kết liễu, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này sẽ được giảm 3 lượt (có thể tiếp tục sử dụng ngay)

[Kiếm khí] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x sát thương. Lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến.

[Sấm nộ] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nhận [Cưỡi gió] trước trận chiến: Khi HP lớn hơn 50%, Thiệt hại nhận vào giảm -15%. Duy trì 2 lượt

[Ánh dương] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi vào trận đấu cận chiến, sau khi kết thúc sẽ có 30% khả năng được hồi phục HP (lượng hồi phục bằng 30% sát thương đã gây ra trong trận chiến đấu)

[Cưỡi gió] (2-cost) Nội tại.

[Nội tại] Khi HP >50% và bước vào trận chiến, sát thương nhận vào được giảm trừ -15%


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcTyrantel
Bài tiếp theoSP Lanford