SP Bernhardt

130


SP Bernhardt

Vinh quang Đế quốc
Hắc ám luân hồi
Lĩnh vực siêu phàm

Danh hiệu
Hoàng đế

Thiên phú Mô tả
[Chúa tể địa ngục] Bỏ qua giới hạn trang bị kỹ năng. Khi vào trận chiến, sát thương và phòng thủ gia tăng +20%. Đồng thời ATK và DEF của tất cả quân địch trong vòng 2 ô xung quanh bị giảm -15%. Khi kết thúc hành động, 1 hiệu ứng ngẫu nhiên sẽ được xoá đi


SP Bernhardt Chiêu thức

Buff Liên đoàn

[Tham vọng Chúa tể] (3-cost) Buff liên đoàn [Vinh quang đế quốc]

[Nội tại] Sau một đòn tấn công thường, gây 0.1x AoE thiệt hại cho kẻ địch trong 1 vòng tròn xung quanh. Hiệu ứng này chỉ có thể xuất hiện mỗi 3 lượt

[Sức mạnh Liên đoàn] Tất cả đồng minh [Vinh quang Đế quốc] nhận ATK/INT/DEF +20%, MDEF +30% cùng với hiệu ứng: Khi vào trận chiến, thiệt hại gây thêm +18%. Duy trì 4 lượt. Không cộng dồn với [Sức mạnh Liên đoàn] khác. Ngoài ra Bernhardt nhận [Tham vọng đẫm máu]: Di chuyển +1, Sát thương gây thêm +15%, Độ rộng của kỹ năng [Múa kiếm] +1. Tầm xa kỹ năng [Khiên giáng đòn] +1. Nếu Bernhardt đang sử dụng kỹ năng hộ vệ [Cổ tay sắt], sát thương vật lý nhận vào giảm -25%. Nhận [Quyền bá chủ], duy trì 4 lượt. [Tham vọng đẫm máu] khôn thể bị miễn nhiễm hoặc giải trừ

[Hoàng đế quang vinh] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lươt

[Nội tại] Sau khi thi triển kỹ năng này và kết thúc hành động, có thể lựa chọn thay thế tạm thời kỹ năng này bằng một kỹ năng chưa được trang bị: [Múa kiếm], [Thuẫn kích] hoặc [Cổ tay sắt], duy trì 2 lượt.

[Kích hoạt] Khi kích hoạt nhận hiệu ứng [Cắt], duy trì 3 lượt và không thể bị giải trừ. Sau khi sử dụng, có thể di chuyển thêm 3 ô và tấn công. (Khi sử dụng kỹ năng này, những hiệu ứng có lợi không bị giảm trừ lượt đi)

[Chinh phạt thế giới] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn muc tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn côn này. Trước trận chiến, quân địch sẽ bị [Cấm trị liệu] trong 2 lượt. Gây hiệu ứng [Kẻ đầu hàng] cho quân địch sau trận chiến: Khi kết thúc hành động, phải nhận [Sát thương cố định] bằng 20% lượng HP lớn nhất và hiệu ứng này sẽ bị xoá đi.

Nếu có một quân địch khác đứng trong vòng 2 ô xung quanh, nó sẽ ngẫu nhiên áp dụng trên một quân địch sau khi bị xoá đi, hiệu ứng này không thể bị giải trừ (kỹ năng này không bị ảnh hưởng giảm sát thương khi cận chiến)


Để có thể kích hoạt được Tiến hoá SP Bernhardt, bạn cần phải có [Đá tim tiến hoá] của Bernhardt

[Đá tim tiến hoá] là phần thưởng cao nhất trong các trò chơi may mắn của Nhà phát hành, nên chuẩn bị ít nhất là 3950 Trinity để có thể lấy được [Đá tim tiến hoá] trong trường hợp xấu nhất.

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcLina
Bài tiếp theocaptain Jack