SP Almeda

53


SP Almeda

Hào quang nhân vật chính
Quân ánh sáng
Lĩnh vực siêu phàm

Danh hiệu
Bình minh diễm lệ

Thiên phú Mô tả
[Thánh nhân thần nữ] Sau khi kết thúc hành động, hồi phục HP cho đồng minh có chỉ số HP thấp nhất bằng x3 chỉ số INT của SP Almeda và xoá bỏ 2 hiệu ứng bất lợi. Đồng thời gây thêm 2 hiệu ứng bất lợi cho 2 mục tiêu quân địch gần nhất

Nguồn: Kong – Youtube


SP Almeda Chiêu thức
[Giễu cợt] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Tầm xa 4 ô – Hồi chiêu 5 lượt

Khi kích hoạt, hồi phục HP bằng x3 chỉ số INT cho tất cả đồng minh trong tầm thi triển. Nhận hiệu ứng [Châm chọc]: Sau khi kết thúc hành động, gây 1 hiệu ứng bất lợi ngẫu nhiên cho 2 mục tiêu quân địch trong vòng 4 ô. Duy trì 2 lượt.

[Almeda bất khuất] (2-cost) Tầm xa 3 ô – Mở rộng 3 ô – Hồi chiêu 2 lượt.

[Hỗ trợ] Khi kích hoạt kỹ năng, nhận 2 cộng dồn [Trái tim mạnh mẽ] cho đa mục tiêu trong tầm thi triển: Miễn nhiễm và phản ngược lại hiệu ứng xấu phải nhận. Có thể cộng dồn 3 lần, không thể bị giải trừ. Đồng thời hồi phục HP bằng x3 chỉ số INT của SP Almeda

[Thích sao làm vậy] (1-cost) Hỗ trợ

[Kích hoạt] Khi kích hoạt kỹ năng, có thể chọn 1 kỹ năng để thi triển:

[Trái tim tôn thờ] Hiệu quả chữa trị gia tăng +50% trong lượt đi này. Khả năng chữa trị của Thiên phú được kích hoạt hai lần

[Nữ thần yêu bạn] Gây cho một đồng minh bị nhiễm 2 hiệu ứng xấu trước khi tấn công

[Tôi, Bozel?] Gây 0.2x AoE thiệt hại cho 1 quân địch, đồng thời cũng gây ra 1 hiệu ứng bất lợi cho quân địch đó.

Sau khi thực hiện kỹ năng và kết thúc thành động, giảm thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng hỗ trợ đi 1 lượt


Để có thể kích hoạt được Tiến hoá SP Almeda, bạn cần phải có [Đá tim tiến hoá] của Almeda

[Đá tim tiến hoá] là phần thưởng cao nhất trong các trò chơi may mắn của Nhà phát hành, nên chuẩn bị ít nhất là 3950 Trinity để có thể lấy được [Đá tim tiến hoá] trong trường hợp xấu nhất.

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcGunn
Bài tiếp theoSho