Sonia

132


Sonia Liên minh công chúa
Quân ánh sáng
Đầu mối không gian

Danh hiệu
Công binh thiết giáp
Hiệp sỹ

Thiên phú Mô tả

[Thánh vực vinh quang]

(6 sao)

Khi có đồng minh trong vòng 2 ô xung quanh Sonia, sát thương nhận vào được giảm trừ -25%. Ngược lại (khi không có đồng minh nào trong vòng 2 ô xung quanh Sonia), sát thương được gia tăng +25%.

Khi Sonia bước vào trận đấu tay đôi, quân địch không thể kích hoạt hiệu ứng ưu tiên đánh trước. Sonia không thể bị tử thương, thay vào đó hồi phục 50% HP. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi màn chơi.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghề

Hiệp sỹ

Nâng cấp nghề

Công binh thiết giápSonia Kỹ năng
[Khiêu chiến Quyết đấu] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 7 – Hồi chiêu 1 lượt

[Kích hoạt] Trong các trận đấu với người chơi khác: Chọn một mục tiêu và áp dụng [Quyết đấu]: Ngoài Sonia đã chấp nhận khiêu chiến, mục tiêu không thể chọn tấn công hoặc thi triển kỹ năng lên các đồng đội khác của Sonia, hiệu ứng này không thể bị giải trừ, duy trì 2 lượt.

Trong các trận đấu với máy: Hiệu ứng này được thay thế bằng: Giảm sát thương gây ra của mục tiêu đã được [khiêu chiến] đi -30%.

Sau khi sử dụng kỹ năng, ATK và DEF của Sonia được gia tăng +20%, duy trì 2 lượt. Nhận hiệu ứng [Khiêu chiến]: Khi chiến đấu với mục tiêu đã nhận [Quyết đấu], khả năng bị bạo kích giảm -100%, không thể bị giải trừ, không thể miễn nhiễm, duy trì 2 lượt. Khi đang ở trạng thái [Khiêu chiến], kỹ năng này được thay thế bằng [Hồ quang kiếm]

[Hồ quang kiếm] (3-cost) AoE mở rộng 2 – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Kích hoạt] Dịch chuyển Sonia đến vị trí được chỉ định, gây sát thương ma pháp bằng 0.25x ATK của Sonia cho kẻ địch trong vòng 2 ô xung quanh, đồng thời có 50% khả năng gây ra cho các mục tiêu 1 hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Nếu kỹ năng này gây sát thương trên mục tiêu đã có hiệu ứng [Quyết đấu], Sonia có thể di chuyển thêm 2 ô và tiếp tục tấn công (Hiệu ứng hoạt động lại này chỉ có thể kích hoạt 1 lần mỗi lượt đi, khi kích hoạt không gây giảm trừ lượt đi của các hiệu ứng có lợi của Sonia).

Sau khi hiệu ứng [Khiêu chiến] két thúc, kỹ năng này trở lại thành [Khiêu chiến Quyết đấu]

[Ánh chớp phán quyết] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 3 lượt.

[Hỗ trợ] Khi kích hoạt sẽ xoá đi 2 hiệu ứng bất lợi cho Sonia và hồi phục 30% HP (nếu HP thấp hơn 50%, hiệu quả trị liệu sẽ được gia tăng thành 100%) đồng thời nhận được hiệu ứng [Tăng cường].

[Tăng cường]: Hồi phục 20% HP khi kết thúc hành động.

[Khiên chắn hộ vệ] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 3 lượt.

[Nội tại] Hộ vệ cho những đồng minh cận kề, miễn nhiễm với những hiệu ứng gây [Dời chổ]

[Kích hoạt] Tăng tầm xa Hộ vệ thành 2 ô, 20% chỉ số ATK sẽ được cộng thêm vào chỉ số DEF, đồng thời nhận hiệu ứng [Chỉ huy]: Đồng minh trong phạm vi 2 ô xung quanh Sonia nếu chịu sát thương bởi kẻ địch ở bên ngoài phạm vi [Chỉ huy] của Sonia, đồng minh sẽ được giảm trừ -10% sát thương nhận vào, duy trì 3 lượt.

[Kiếm khí] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x sát thương. Lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến

[Ánh dương] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi vào trận đấu cận chiến, sau khi kết thúc sẽ có 30% khả năng được hồi phục HP (lượng hồi phục bằng 30% sát thương đã gây ra trong trận chiến đấu)

[Thuẫn kích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1x thiệt hại. Trước khi vào trận chiến, gây [Choáng] mục tiêu trong vòng 1 lượt.

[Tấn công trực diện] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.7x sát thương. Trước trận đấu cộng thêm 20% ATK vào chỉ số DEF và cấm nội tại của địch, duy trì 2 lượt

[Suy nhượt] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Trước trận chiến, 50% khả năng giảm trừ ATK và INT của kẻ địch -20%. Duy trì 1 lượt

[Mệnh lệnh phòng thủ] (2-cost) Nội tại

[Nội tai] Chỉ số DEF của tất cả các đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +10%


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcSagani
Bài tiếp theoKirika