Sovereign of the Ice Abyss (SOIA)

62


SOIA Vinh quang đế quốc
Đại sư chiến lược
Đầu mối không gian

Danh hiệu
Vuốt băng
Cánh băng bầu trời


Thiên phú Mô tả

[Nữ hoàng băng vực]

Sát thương gây ra được gia tăng +25%, binh lính tầm xa không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến.

Khi kết thúc hành động, được chọn 2 đồng minh, gây ra 0.1x thiệt hại AoE để áp đặt [Roi xiềng xích]: Gia tăng tấn công, không thể bị giải trừ, duy trì 2 lượt. (Hiệu ứng này cần 2 lượt để tái kích hoạt).

Sau khi chủ động tấn công và gây sát thương, sẽ áp đặt [Lạnh thấu xương] trên kẻ địch, hiệu ứng này không thể bị miễn nhiễm hoặc giải trừ. Nếu hiệu ứng [Lạnh thấu xương] được áp đặt trên quân địch vẫn đang bị [Đóng băng], khi giao chiến với SOIA, tất cả các chỉ số (ngoại trừ HP) sẽ bị giảm trừ -20%, duy trì 2 lượt.

Khi một quân địch với [Lạnh thấu xương] bị hạ gục, thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng được giảm trừ -2 lượt


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềCánh băng bầu trời Nâng cấp nghềVuốt băng


SOIA Kỹ năng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Thống lĩnh băng vực] (3-cost) Thi triển 3 đường thẳng – Tầm xa 6 ô – Hồi chiêu 4 lượt

[Nội tại] Miễn nhiễm với sát thương có thể tự gây ra khi thi triển [Roi xiềng xích]. Sau khi thi triển [Roi xiềng xích], chỉ số ATK và INT gia tăng +20%, duy trì 2 lượt.

[Sát thương phép thuật] Tấn công tất cả quân địch trên 3 đường thẳng, gây 0.3x thiệt hại AoE. Dịch chuyển SOIA và những đồng minh có [Roi xiềng xích] trong vòng 3 ô xung quanh đến điểm xa nhất của kỹ năng thi triển. Đồng thời gây hiệu ứng địa hình [Đóng băng] trong 1 lượt cho những vị trí trống: Sau khi quân địch vượt qua, khi kết thúc hành động phải nhận [Sát thương cố định] bằng 1.5x chỉ số INT của SOIA, không thể miễn nhiễm, đồng thời nhận [Lạnh thấu xương]. Với quân địch không phải là [Phi binh], khi đi trên địa hình [Đóng băng] phải chịu thêm -1 Di chuyển.

Sau khi sử dụng [Thống lĩnh băng vực], kỹ năng 3-cost này sẽ chuyển đổi thành [Ngục tù băng vực]

[Ngục tù băng vực] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 0 lượt.

[Nội tại] Miễn nhiễm với sát thương có thể tự gây ra khi thi triển [Roi xiềng xích]. Sau khi thi triển [Roi xiềng xích], chỉ số ATK và INT gia tăng +20%, duy trì 2 lượt.

[Sát thương phép thuật] Gây 0.36x thiệt hại AoE cho tất cả quân địch trong vòng 3 ô xung quanh, gây hiệu ứng [Đóng băng] cho các góc phạm vi thi triển kỹ năng. Gây [Sát thương cố định] bằng 1.5x chỉ số INT của SOIA và nhận [Lạnh thấu xương]. Quân địch hệ [Phi binh] khi vượt qua địa hình này phải tiêu tốn thêm 1 điểm di chuyển. Nhận được [Chỉ huy]: Quân địch trong phạm vi 3 ô xung quanh sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng [Hoạt động lại], duy trì 2 lượt

Sau khi sử dụng [Ngục tù băng vực], kỹ năng 3-cost này sẽ chuyển đổi thành [Thống lĩnh băng vực]

[Cắt gọt băng giá] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương phép thuật]: Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.6x thiệt hại. Nếu mục tiêu đã có [Lạnh thấu xương], SOIA sẽ được quyền tấn công trước. Lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn công. Khi mục tiêu hoàn toàn bị hạ gục, áp đặt [Lạnh thấu xương] cho 2 quân địch gần nhất.

[Xiềng xích băng giá] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 4 – Hồi chiêu 4 lượt

[Sát thương phép thuật] Gây 0.1x thiệt hại AoE cho một mục tiêu trong tầm xa thi triển, và lựa chọn 1 hiệu ứng [Chuyển dời]:

[Kéo sát]: Kéo SOIA đến gần mục tiêu (không thể miễn nhiễm, phương thức di chuyển khi thi triển [Chuyển dời] được xem như [Phi binh])

[Lôi đến]: Kéo mục tiêu lại gần SOIA

Khi sử dụng kỹ năng này, các hiệu ứng có lợi sẽ không bị tính giảm trừ lượt đi. SOIA có thể di chuyển thêm 3 ô và tiếp tục tấn công.

[Thanh trừng thần thánh] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 5 ô – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương ma pháp] Khả năng bạo kích tăng thêm +50%. Tấn công nhiều kẻ địch trong tầm kỹ năng, gây 0.35x AoE thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công hệ Ác Ma

[Lưỡi gió] (1-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Phi binh

[Chỉ huy ma thuật phòng vệ] Nội tại

[Nội tại] MDEF tất cả các đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +15%

[Hơi thở rồng băng] (2-cost) Thi triển 3 đường thẳng – Tầm xa 5 – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương phép thuật] Tấn công tất cả kẻ địch theo 3 đường thẳng, gây 0.36x AoE thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Giáo binh. Gây thêm cho những mục tiêu -1 Di chuyển

[Siêu kháng phép] (2-cost) AoE mở rộng 3 ô – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Hỗ trợ] Những đồng minh trong vùng kỹ năng thi triển sẽ nhận được MDEF +30%, miễn nhiễm với các hiệu ứng: [Choáng], [Không thể nhận hiệu ứng có lợi], [Giảm khả năng di chuyển]. Duy trì 2 lượt

[Băng giá công kích] (1-cost) – Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Giáo binh


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcMikamachi
Bài tiếp theoTyrantel