Sissi White

484

Sissi white Liên minh công chúa
Quân ánh sáng

Danh hiệu
Chiến thuật gia
Hiền sỹ

Thiên phú Mô tả
[Gia đình tài phiệt] (6 sao)
Tất cả chỉ số của binh lính Sissi white (ngoại trừ HP) được gia tăng +20%. Khi bắt đầu một màn chơi, nhận 2 cộng dồn [Thẻ chiến], có thể cộng dồn lên đến 10 lần. Sau khi kết thúc hành động, có thể thi triển một kỹ năng triệu hồi: [Triệu hồi lính đánh thuê – Giáo binh], [Triệu hồi lính đánh thuê – Kiếm binh], [Triệu hồi lính đánh thuê – Kỵ binh], hiệu ứng triệu hồi cần 2 lượt để kích hoạt trở lại.

Chỉ có thể có không quá 1 lính đánh thuê trên chiến trường.

[Triệu hồi lính đánh thuê – Giáo binh]: Tốn 2 [Thẻ chiến], có kỹ năng [Chặn] và [Trận giáo]

[Triệu hồi lính đánh thuê – Kiếm binh]: Tốn 2 [Thẻ chiến], có kỹ năng [Gầm] và [Chỉ huy tấn công]

[Triệu hồi lính đánh thuê – Kỵ binh]: Tốn 2 [Thẻ chiến], có kỹ năng [Đâm sầm] và [Nổ tung]


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Alustriel

(click xem)

Almeda

(click xem)


Sissi white Kỹ năng
[Chiến lược chiến tranh] (3-cost)

[Nội tại] Mỗi khi một đội lính đánh thuê bị tiêu diệt, nhận 1 [Thẻ chiến]

[Kích hoạt] Chọn một hiệu ứng:

[Đầu tư tất tay]: Kích hoạt cần tốn 5 [Thẻ chiến]. Hồi phục 100% HP, đồng thời nhận được ATK, INT, DEF +30%, sát thương gây thêm +10%. Duy trì 1 lượt. Nếu Sissi white đã kết thúc hành động, có thể [Hoạt động lại]. Thời gian hồi chiêu của [Chiến lược chiến tranh] sẽ là 2 lượt.

[Đầu tư dài hạn]: Kích hoạt cần 1 [Thẻ chiến], hồi phục HP bằng x2 chỉ số INT cho một đồng minh và được nhận [Đầu tư]: Khi bắt đầu một lượt đi, nhận 1 hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên, với mỗi kẻ địch đã bị hạ gục, đồng minh có hiệu ứng này sẽ giúp nhận thêm 2 [Thẻ chiến]. Duy trì 3 lượt. [Đầu tư] không thể bị miễn nhiễm hoặc giải trừ.

[Treo thưởng] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa toàn bản đồ

[Kích hoạt] Gây cho kẻ địch phải chịu Sát thương nhận vào gia tăng +10%. Không thể miễn nhiễm hoặc giải trừ. Tiêu tốn 2 cộng dồn [Thẻ chiến]

[Kích lệ] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 3

[Hỗ trợ] Kích hoạt sẽ hồi phục HP cho nhiều mục tiêu bằng 2x chỉ số INT của Sissi white, xoá bỏ 1 hiệu ứng xấu, nhận thêm Di chuyển +1, miễn nhiễm với các hiệu ứng giảm trừ Di chuyển. Duy trì 2 lượt. Với binh lính được triệu hồi, nhận thêm Sát thương gây thêm +20%. Duy trì 2 lượt. Tiêu tốn 3 cộng dồn [Thẻ chiến]

[Giải thể] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 4

[Kích hoạt] Giải thể toàn bộ binh lính của một mục tiêu kẻ địch. Không thể miễn nhiểm. Tiêu tốn 3 cộng dồn [Thẻ chiến]

[Cảnh báo] (1-cost) Nội tại.

[Bị động] Khi tấn công và vào trận chiến, DEF +12%

[Siêu công kích] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 ô – Hồi chiêu 2 lượt

[Hỗ trợ] Đồng minh trong tầm thi triển kỹ năng nhận được ATK/INT +20% và Miễn nhiễm các hiệu ứng giảm trừ ATK/INT, miễn nhiễm [Câm lặng]. Duy trì 2 lượt

[Siêu trị liệu] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 ô – Hồi chiêu 1 lượt

[Chữa trị] Phục hồi HP cho các đồng minh trong tầm kỹ năng bằng 3x chỉ số INT của Tiaris và giải trừ 1 hiệu ứng xấu cho mỗi đồng minh

[Lời thánh] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Ác Ma. Sau khi sử dụng, chữa trị cho một đồng minh có % HP thấp nhất (lượng hồi phục bằng 4x chỉ số INT của Rachel)

[Trị liệu] (1-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu.

[Chữa trị] Hồi phục HP cho đơn mục tiêu (5x chỉ số INT của Florentia) và hoá giải 1 hiệu ứng xấu


Cách build tham khảo

Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcMariel
Bài tiếp theoHilda