Silverwolf

368

Thiên Phú

2-Star Với mỗi lần buff, ATK và DEF tăng 3%, nhiều nhất là 9%. Nếu đòn tấn công là Crit, hút 1 hiệu ứng buff từ mục tiêu.
3-Star Với mỗi lần buff, ATK và DEF tăng 4%, nhiều nhất là 12%. Nếu đòn tấn công là Crit, hút 1 hiệu ứng buff từ mục tiêu.
4-Star Với mỗi lần buff, ATK và DEF tăng 5%, nhiều nhất là 15%. Nếu đòn tấn công là Crit, hút 2 hiệu ứng buff từ mục tiêu.
5-Star Với mỗi lần buff, ATK và DEF tăng 6%, nhiều nhất là 18%. Nếu đòn tấn công là Crit, hút 2 hiệu ứng buff từ mục tiêu.
6-Star Với mỗi lần buff, ATK và DEF tăng 7%, nhiều nhất là 21%. Nếu đòn tấn công là Crit, hút 2 hiệu ứng buff từ mục tiêu.

Mở bonds DEF : Freya

Mở bonds ATK : Dieharte

Đồ và phụ ma Tham Khảo :

Bài trướcNarm
Bài tiếp theoSonya