Serena

449

Brave March
2-Star Khi máu lính 90% trở lên, tất cả sát thương nhận vào sẽ giảm đi 15%. Thay lính phe ta đã mất trong 1 ô chịu tất cả sát thương
3-Star Khi máu lính 85% trở lên, tất cả sát thương nhận vào sẽ giảm đi 11%. Thay lính phe ta đã mất trong 1 ô chịu tất cả sát thương
4-Star Khi máu lính 80% trở lên, tất cả sát thương nhận vào sẽ giảm đi 22%. Thay lính phe ta đã mất trong 2 ô chịu tất cả sát thương
5-Star Khi máu lính 70% trở lên, tất cả sát thương nhận vào sẽ giảm đi 26%. Thay lính phe ta đã mất trong 2 ô chịu tất cả sát thương
6-Star Khi máu lính 60% trở lên, tất cả sát thương nhận vào sẽ giảm đi 30%. Thay lính phe ta đã mất trong 3 ô chịu tất cả sát thương

Mở bonds DEF : none

Mở bonds ATK : none

Đồ và phụ ma tham khảo :

Bài trướcAlustriel
Bài tiếp theoLambda