Serafina

16


Serafina Sao băng rơi
Vinh quang đế quốc
Đại sư chiến lược

Danh hiệu
Thủ lĩnh kiếm binh
Nữ mật vụ

Thiên phú Mô tả
[Kẻ thanh trừng nổi danh] ATK và Khả năng bạo kích +25%, binh lính không bị tính giảm trừ sát thương khi phải cận chiến.

Bỏ qua chướng ngại quân địch làm chắn lối khi di chuyển, không bị tính giảm trừ di chuyển khi xuyên qua địa hình có binh lính đang đứng. Gây ra [Độc tố] khi xuyên qua quân địch: Những hiệu ứng xấu sẽ bị gia tăng +1 lượt, đồng thời khả năng nhận bạo kích +20%. Khi hiệu ứng này tiếp tục bị bội nhiễm, thời gian duy trì của hiệu ứng này được tính lại từ đầu và nâng cấp thành [Chết mòn], đồng thời nhận thêm hiệu ứng: Nếu có 4 hoặc nhiều hơn các hiệu ứng xấu, khi kết thúc hành động, lập tức mục tiêu sẽ bị Tử thương (Ở chế độ PvE, hiệu ứng này được thay thế bằng [Sát thương cố định] bằng 5 lần chỉ số ATK của Serafina) [Độc tố] và [Chết mòn] không thể bị miễn nhiễm và giải trừ, duy trì 2 lượt.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Andriole(click xem) Patricia(click xem)


Serafina Kỹ năng
[Ám khí] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Nội tại] Sau khi kích hoạt tấn công và bước vào trận chiến, sẽ gây [Sát thương cố định] cho tất cả quân địch trong phạm vi 1 vòng tròn xung quanh kẻ địch mục tiêu (Những quân địch có [Độc tố] và [Chết mòn] không thể miễn nhiễm), sát thương sẽ bằng 0.2 sát thương gây ra trong trận chiến (lên đến 10 lần chỉ số ATK).

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu ứng [Sát thương cố định] gây ra bởi hiệu ứng [Nội tại] sẽ được tăng gấp đôi sau đòn tấn công. Binh lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Nếu mục tiêu đã có [Độc tố] hoặc [Chết mòn], mục tiêu sẽ bị [Choáng] sau trận chiến, duy trì 1 lượt. Sau khi gây sát thương, áp đặt [Chết mòn] lên mục tiêu, không thể miễn nhiễm hoặc giải trừ, duy trì 2 lượt.

[Gai kết liễu] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa toàn bản đồ – Hồi chiêu 3 lượt.

[Nội tại] Sau khi tấn công, Serafina có khả năng được tiếp tục di chuyển. Số ô di chuyển bằng với số ô đã di chuyển trước trận chiến.

[Kích hoạt] Chọn một quân địch và áp đặt [Độc tố] lên mục tiêu, không thể bị miễn nhiễm hoặc giải trừ, duy trì 2 lượt. Khi kích hoạt kỹ năng này, các hiệu ứng có lợi không bị tính giảm trừ lượt đi. Serafina có thể di chuyển thêm 3 ô và tiếp tục tấn công.

[Xấu xa xâm nhiễm] (2-cost) Thi triển đường thẳng – Tầm xa 4 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công tất cả mục tiêu theo đường thẳng, gây 0.3x thiệt hại AoE và áp đặt [Độc tố] lên những mục tiêu, không thể miễn nhiễm hoặc giải trừ, duy trì 2 lượt. Đồng thời áp đặt thêm 1 hiệu ứng xấu ngẫu nhiên cho những mục tiêu. Nếu đòn tấn công này gây ra bạo kích, thêm 1 hiệu ứng xấu ngẫu nhiên nữa được áp đặt.

[Nhật quang kích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Sau trận chiến, hồi phục HP bằng 30% thiệt hại đã gây ra.

[Phản công] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Bỏ qua phòng thủ và tấn công trực tiếp vào tướng địch, gây 1.2x thiệt hại. Khả năng gây bạo kích được tăng thêm +20%

[Chớp nhoáng] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại và tăng khả năng bạo kích của đòn đánh thêm 20%

[Chết chóc] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi vào trận chiến, ATK tăng thêm +12%

[Đâm lén] (1-cost) Nội tại.

[Nội tại] Khi tấn công và vào trận chiến, nếu mục tiêu có HP ở mức 100%, gây sát thương cố định một lần trước khi vào trận, sát thương bằng với 2x ATK

[Nhìn thấu suốt] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khả năng bạo kích tăng +15%. Khi gây sát thương, vô hiệu hoá kỹ năng nội tại của mục tiêu, duy trì 2 lượt.


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcCelica
Bài tiếp theoVirelia