Precia

193


Precia Hào quang nhân vật chính
Liên minh công chúa
Lĩnh vực siêu phàm

Danh hiệu
Thần chiến tranh
Hổ phách trường tồn

Thiên phú Mô tả

[Kim thời gian]

Khi vào trận đấu, ATK và DEF gia tăng +25%.

Khi kết thúc hành động, có thể chọn lựa những kỹ năng sau:

[Thời gian]: Các hiệu ứng có lợi và bất lợi trên Precia đều giảm trừ 1 lượt. Đồng thời thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng của Precia đều được giảm trừ 1 lượt.

[Cô đặc thời gian]: Các hiệu ứng có lợi và bất lợi trên Precia không bị giảm trừ. Đồng thời thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng vẫn giữ nguyên.

[Dòng chảy thời gian]: Không bị tử thương khi chịu sát thương bứt tử, thay vào đó hồi phục 50% HP, không bị giải trừ hoặc miễn nhiễm, duy trì 1 lượt (Thời gian tái kích hoạt: 3 lượt)


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Leon(click xem) Lana

(click xem)Precia Kỹ năng
[Thử thách thời gian] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 5 lượt.

[Nội tại] Sau khi Precia kết thúc lựa chọn từ kỹ năng thiên phú, sẽ nhận được Sát thương gây thêm +15%, duy trì 1 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.8x thiệt hại, trước trận đấu xoá bỏ 5 hiệu ứng có lợi của mục tiêu, đồng thời sau trận đấu mục tiêu bị gia tăng thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng +1 lượt. Lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn công này. Nếu mục tiêu chưa bị hạ gục sau khi thi triễn kỹ năng này, Precia sẽ được trở về trạng thái như trước khi hành động. Hiệu ứng này chỉ có thể tái kích hoạt sau 2 lượt. (kỹ năng này không bị giảm trừ sát thương khi cận chiến).

[Chống lại thời gian] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nếu mục tiêu đang có kỹ năng trong thời gian hồi chiêu, sát thương được gia tăng thêm +10%.

Sau trận chiến, khi kết thúc hành động ở lượt đi tiếp theo, thời gian tồn tại của tất cả các hiệu ứng có lợi còn bị giảm thêm 1 lượt nữa, không thể bị giải trừ.

[Kẻ du hành thời gian] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 4 lượt.

[Kích hoạt] Khi kích hoạt, nhận hiệu ứng: Sau khi sử dụng kỹ năng gây sát thương ở lần tiếp theo, thời gian hồi chiêu được -3 lượt khi kết thúc hành đông. Áp dụng trên mục tiêu là đồng minh. Sau khi sử dụng kỹ năng này, Precia được +2 Di chuyển, duy trì 1 lượt. (Nếu có đồng minh là Roland, cả hai sẽ cùng được nhận 1 hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên)

[Xuyên giáp] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.7x thiệt hại. Trước khi tấn công, gây cho kẻ địch DEF – 30%. Duy trì 2 lượt

[Ánh dương] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi vào trận đấu cận chiến, sau khi kết thúc sẽ có 30% khả năng được hồi phục HP (lượng hồi phục bằng 30% sát thương đã gây ra trong trận chiến đấu)

[Siêu gia cường] (2-cost) Hỗ trợ.

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, 2 đồng minh trong vòng 2 ô (không bao gồm Precia) được nhận Sát thương gây thêm +15%, miễn nhiễm với các hiệu ứng giảm trừ ATK/INT, miễn nhiễm [Câm lặng]. Duy trì 1 lượt

[Tấn công trực diện] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 5 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.7x sát thương. Trước trận đấu thêm 20% ATK vào chỉ số DEF và cấm nội tại của địch, duy trì 2 lượt.

[Đâm] (1-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] Khi %HP của Precia cao hơn %HP của mục tiêu, ATK +12% khi vào trận chiến

[Quét sạch] (2-cost) Thi triển 3 đường thẳng – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công tất cả kẻ địch theo 3 đường thẳng, gây 0.25x AoE thiệt hại và gây hiệu ứng [Dời chổ]: Đẩy lùi tất cả các mục tiêu trúng đòn lui về 2 ô.


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcRoland
Bài tiếp theoZelgadis