Phi Binh & Thuỷ Binh

426
Lizardman

Level 1: Tăng 15% tấn công trong địa hình nước

Level 10: Tăng 45% tấn công trong địa hình nước

 

HP 40 ATK 43 DEF 23 MDEF 19 Range 1 Grid 3

 

 

 

Tide Master

Level 1: Ở địa hình nước, tấn công và phòng thủ tăng 10%

Level 10: Ở địa hình nước, tấn công và phòng thủ tăng 30%

 

HP 43 ATK 40 DEF 23 MDEF 19 Range 1 Grid 3

 

 

Gargoyles

Level 1: Nếu HP của lính lớn hơn 50%, ATK được tăng 10%. Nếu HP của lính nhỏ hơn 50% DEF tăng 10%

Level 10: Nếu HP của lính lớn hơn 50%, ATK được tăng 30%. Nếu HP của lính nhỏ hơn 50% DEF tăng 30%

 

HP 43 ATK 45 DEF 22 MDEF 22 Range 1 Grid 5

 

Lobster Behemoth

Level 1: Giảm 15% sát thương khi ở dưới nước

Level 10: Giảm 50% sát thương khi ở dưới nước

HP 43 ATK 37 DEF 26 MDEF 16 Range 1 Grid 3

 

 

 

Tide elf

Level 1: Đòn đánh thường gây “sát thương phép.” Ở dưới nước, lính chịu sát thương vật lý giảm 15% và đòn đánh tăng 7%.

Level 10: Đòn đánh thường gây “sát thương phép.” Ở dưới nước, lính chịu sát thương vật lý giảm 45% và đòn đánh tăng 20%.

 

HP 43 ATK 37 DEF 23 MDEF 22 Range 1 Grid 3

 

Angel

Level 1: Sát thương phép giảm 15%. Nếu HP của lính lớn hơn 50%, tấn công và phòng thủ tăng 7%.

Level 10: Sát thương phép giảm 45%. Nếu HP của lính lớn hơn 50%, tấn công và phòng thủ tăng 20%.

HP 43 ATK 43 DEF 22 MDEF 26 Range 1 Grid 5

 

 

Leviathan

Level 1: Ở dưới nước, khi tấn công địch trên 50% máu, đòn tấn công tăng 15% trong trận

Level 10: Ở dưới nước, khi tấn công địch trên 50% máu, đòn tấn công tăng 45% trong trận

 

HP 43 vATK 40 DEF 23 MDEF 19 Range 1 Grid 3

 

Holy Pegasus

Level 1: Khi sinh lực của lính lớn hơn 50% và bị tấn công,có 30% tỉ lệ giảm 50% sát thương nhận được.

Level 10: Khi sinh lực của lính lớn hơn 50% và bị tấn công,có 100% tỉ lệ giảm 50% sát thương nhận được.

 

HP 40 ATK 43 DEF 23 MDEF 23 Range 1 Grid 5

 

Griffin Rider

Level 1: Tấn công và phòng thủ tăng 10% khi HP của lính lớn hơn 80%

Level 10: Tấn công và phòng thủ tăng 30% khi HP của lính lớn hơn 80%

 

 

 

Vampire bats

Level 1: Khi tấn công, lính có thể hồi 15% sinh lực sau trận.

Level 10: Khi tấn công, lính có thể hồi 45% sinh lực sau trận.

 

HP 43 ATK 45 DEF 22 MDEF 22 Range 1 Grid 5

 

 

Steel winged Warrior

Level 1: Các đòn tấn công của lính tăng 10% khi tấn công. Khi bị tấn công ở tầm xa, phòng thủ phép và phòng thủ vật lý của lính tăng 10%.

Level 10: Các đòn tấn công của lính tăng 30% khi tấn công. Khi bị tấn công ở tầm xa, phòng thủ phép và phòng thủ vật lý của lính tăng 30%.

HP 43 ATK 45 DEF 22 MDEF 22 Range 1 Grid 5

 

Dragon Master

Level 10: Với mỗi ô di chuyển trước khi tấn công, ATK của lính + 6% (lên đến 30%), sát thương nhận -6% (lên đến 30%). Sau khi bị tấn công và nhận sát thương, đơn vị di chuyển +2. Kéo dài 1 lượt.

Range: 1, Move: 5 43HP|43ATK|23DEF|22MDEF

Heroes: Altemuller, Cherie, Lance, Keith, Renata, Ashram, Shalltear

Deep Sea Pirate 

Level 10: Khi ở trong nước, lính này không phải chịu các debuff trong phạm vi cận chiến, sát thương của lính nhận –30%, tấn công + 20%. Sau khi gây sát thương lên địch ở dưới nước, Cướp 1 buff.

Range: 2, Move: 3 43HP|40ATK|22DEF|22MDEF

Heroes : Ilucia, Lester, Pierre, Alfred

Bài trướcKỵ Binh
Bài tiếp theoTăng Lữ & Quái Vật