Parn

394

Thiên Phú

Star Rank Description
Errant Knight
2-Star Sau khi chịu sát thương, nhận hiệu ứng [Tiến lên nhanh chóng]: Nhận 1% CÔNG & KỸ NĂNG và 1 Di Chuyển trong 2 lượt. Có thể cộng dồn tối đa 2 lần. Khi bạn có một buff tăng khả năng di chuyển, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 10%.
3-Star Sau khi chịu sát thương, nhận hiệu ứng [Tiến lên nhanh chóng]: Nhận 1% CÔNG & KỸ NĂNG và 1 Di Chuyển trong 2 lượt. Có thể cộng dồn tối đa 2 lần. Khi bạn có một buff tăng khả năng di chuyển, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 12%.
4-Star Sau khi chịu sát thương, nhận hiệu ứng [Tiến lên nhanh chóng]: Nhận 2% CÔNG & KỸ NĂNG và 1 Di Chuyển trong 2 lượt. Có thể cộng dồn tối đa 2 lần. Khi bạn có một buff tăng khả năng di chuyển, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 14%.
5-Star Sau khi chịu sát thương, nhận hiệu ứng [Tiến lên nhanh chóng]: Nhận 2% CÔNG & KỸ NĂNG và 1 Di Chuyển trong 2 lượt. Có thể cộng dồn tối đa 2 lần. Khi bạn có một buff tăng khả năng di chuyển, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 17%.
6-Star Sau khi chịu sát thương, nhận hiệu ứng [Tiến lên nhanh chóng]: Nhận 3% CÔNG & KỸ NĂNG và 1 Di Chuyển trong 2 lượt. Có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Khi bạn có một buff tăng khả năng di chuyển, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 20%.

 

Mở bonds ATK : up nghề

Mở bonds DEF : up nghề

Đồ và phụ ma tham khảo :

Bài trướcOlivier
Bài tiếp theoPirotess