Olivier

315

Thiên Phú

Star Rank Description
Amber Love
2-Star Khi HP của lính ở mức 100%, tấn công tăng thêm 10%. Sau khi hành động, sát thương của 1 đồng minh trong 1 ô giảm 10%. Hiệu ứng này kéo dài 2 lượt.
3-Star Khi HP của lính ở mức 100%, tấn công tăng thêm 15%. Sau khi hành động, sát thương của 2 đồng minh trong 1 ô giảm 10%. Hiệu ứng này kéo dài 2 lượt.
4-Star Khi HP của lính ở mức 100%, tấn công tăng thêm 20%. Sau khi hành động, sát thương của 3 đồng minh trong 2 ô giảm 10%. Hiệu ứng này kéo dài 2 lượt.
5-Star Khi HP của lính ở mức 100%, tấn công tăng thêm 25%. Sau khi hành động, sát thương của 4 đồng minh trong 2 ô giảm 10%. Hiệu ứng này kéo dài 2 lượt.
6-Star Khi HP của lính ở mức 100%, tấn công tăng thêm 30%. Sau khi hành động, sát thương của 5 đồng minh trong 3 ô giảm 10%. Hiệu ứng này kéo dài 2 lượt.

 

Đồ và phụ ma tham khảo :

Bài trướcLợi thế binh chủng – Class advantage – Newbie
Bài tiếp theoParn