Noemi

403


Noemi Quân Ánh sáng
Chuyển sinh ảo mộng

Danh hiệu
Thợ may pháp thuật
Pháp sư
Người triệu hồi

Thiên phú Mô tả

[May vá pháp thuật] (6 sao)

Khi Noemi có ít hơn 3 hiệu ứng xấu, INT được gia tăng +15%. Sau khi kết thúc lược đi đầu tiên của Noemi và khi Noemi bị hạ gục trên chiến trường, kích hoạt [Áo pháp thuật] lên tất cả những đồng minh: Khi lượng HP <80%, sát thương tiếp theo nhận vào được giảm đi -50% (Hiệu ứng này không thể giải trừ)

Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Young Jessica

(click xem)

Jessica

(click xem)


Noemi Kỹ năng
[Phục trang chiến lược] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 5 lượt

[Kích hoạt] Khi Noemi tấn công và vào trận chiến từ lần thứ hai trở đi, Sát thương nhận vào được giảm -20%, Sát thương gây ra +20%. . Đồng thời gia tăng Tầm xa +2. Sau khi kết thúc hành động, hồi phục HP bằng 1.5x INT và giải trừ 1 hiệu ứng xấu. Tất cả các hiệu ứng từ kỹ năng này không thể bị giải trừ.

[Cột lửa] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương phép thuật] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Kiếm binh. Sau trận đấu, địa hình của mục tiêu và địa hình liền kề duy trì 2 lượt hiệu ứng [Than hồng]: Khi kẻ địch bước vào địa hình này, phải chịu sát thương cố định bằng 15% tổng HP

[Đường may pháp thuật] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi kết thúc hành động, ngẫu nhiên gây cho một kẻ địch bất kỳ trong [Vùng nguy hiểm] phải nhận [Dấu ấn phép thuật]: Sát thương nhận vào từ Noemi gia tăng +5%, duy trì 3 lượt. có thể cộng dồn 3 lần. Khi tấn công kẻ địch có [Dấu ấn phép thuật], hồi phục 20% sát thương thành HP và xoá đi 1 cộng dồn [Dấu ấn phép thuật]

[Giáo băng] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương phép thuật] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Giáo binh. Sau trận đấu, địa hình bên dưới vị trí mục tiêu nhận hiệu ứng [Băng giá] trong 2 lượt: Khi kẻ địch bước vào vị trí địa hình này, sẽ bị giảm trừ Di chuyển -2. Duy trì 2 lượt

[Triệu hồi Nhện quỷ] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 5 lượt

[Triệu hồi] Triệu hồi một Quỷ nhện ma

[Bộ gia tốc] (1-cost) Hỗ trợ

[Bị động] Khi kết thúc hành đông, tăng độ linh động của các đồng minh liền kề +1 Di chuyển, đồng thời miễn nhiễm các hiệu ứng xấu: Giảm di chuyển, Đảo ngược trị liệu, duy trì 1 lượt

[Băng giá công kích] (1-cost) – Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Giáo binh

[Thanh tẩy] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công hệ [Ác Ma]. Giải trừ 2 hiệu ứng có lợi của mục tiêu sau khi tấn công.

[Cầu lửa] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công [Kiếm binh]

[Sợ hãi ma thuật] (2-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, gia tăng khả năng bị nhận sát thương pháp thuật của tất cả kẻ địch trong vòng 3 ô thêm +20%. Duy trì 1 lượt


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcClotaire
Bài tiếp theoTsubame