Nemia

163


Nemia Quân Ánh sáng
Mặt sau truyền thuyết
Đại sư chiến lược

Danh hiệu
Tầm thủ
Tiên thần nguyện ước

Thiên phú Mô tả

[Sóng dâng biển vắng]

Chỉ số ATK +30%

Khi Nemia kết thúc lượt đi, chọn một địa điểm để kích hoạt hiệu ứng địa hình đặc biệt: [Dòng biển thần bí] tại địa điểm chỉ dịnh và xung quanh 2 ô, duy trì 2 lượt. Nếu đứng trên hiệu ứng địa hình, hiệu ứng sẽ bị xoá bỏ, đồng thời nhận được:

Nếu đó là quân đồng minh, sẽ được hồi phục 15% HP và nhận một hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên.

Nếu đó là quân địch, phải chịu một [Sát thương cố định] bằng 15% chỉ số HP cao nhất, và địa hình được xem như là [Nước], duy trì 1 lượt.

Hiệu ứng [Dòng biển thần bí] cần 1 lượt để tái kích hoạt. Khi một đồng minh vượt qua [Dòng biển thần bí], có cơ hội không bị giảm trừ điểm Di chuyển


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềTiên thần nguyện ước Roland(click xem)


Nemia Kỹ năng
[Tiên thần giận dữ] (3-cost) Thi triển đường thẳng – Tầm xa 5 ô – Hồi chiêu 4 lượt.

[Nội tại] Khi sử dụng kỹ năng để tấn công, nếu Nemia đứng trên vùng [Dòng biển thần bí], tầm xa được +2 ô và được phép di chuyển thêm 2 ô sau khi tấn công.

[Sát thương vật lý] Tấn công tất cả quân địch theo đường thẳng, gây 0.4x thiệt hại và gây hiệu ứng: Địa hình được xem như [Nước] đồng thời Sát thương cố định được tăng thêm +30%, duy trì 2 lượt. [Dòng biển thần bí] được áp dụng cho những ô trúng đích. Khi sử dụng kỹ năng này, nếu Nemia đang ở trên đia hình [Nước] hoặc [Dòng biển thần bí], kỹ năng này được mở rộng thành 3 đường thẳng.

[Mũi tên san hô] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 ô – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại và có hiệu ứng đặc biệt trên [Thuỷ thủ]. Khi vào trận chiến, nếu muc tiêu đang ở trong địa hình [Nước], đòn tấn công được bỏ qua phòng ngự. Mục tiêu sẽ bị [Mất năng lực] trước trận chiến, duy trì 1 lượt và không thể bị hoá giải. Nếu Nemia đang ở trên địa hình có [Dòng biển thần bí], sát thương sẽ được gia tăng +20%

[Đi trên sóng nước] (1-cost) Nội tại.

[Nội tại] Khi kết thúc hành động, áp dụng [Đi trên sóng nước] cho hai đồng minh gần nhất trong vòng 2 ô xung quanh Nemia: Khi di chuyển qua địa hình có [Dòng biển thần bí], đồng minh đó có khả năng không bị giảm trừ 2 điểm di chuyển, duy trì 1 lượt.

[Đi trên sóng nước] không thể cùng tồn tại với những hiệu ứng miễn giảm điểm di chuyển

[Bắn tỉa] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại, hiệu quả khi tấn công [Phi binh]. Có 50% khả năng vô hiệu hoá kỹ năng chủ động của kẻ địch ở lượt tiếp theo. Duy trì 1 lượt (không thể giải trừ)

[Nhắm bắn] (1-cost) Thi triển trên bản thân –  Hồi chiêu 2 lượt.

Sau khi sử dụng, sát thương của bản thân được gia tăng +10%, duy trì 1 lượt. Sau khi sử dụng, có thể di chuyển thêm 2 ô và tấn công.

[Bắn chặn] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.25x thiệt hại. Khi đứng trên địa hình có hiệu ứng gia tăng phòng thủ và thi triển kỹ năng, gây sát thương cố định một lần trước trận chiến (sát thương gây ra bằng 1x ATK)

[Phá giáp] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Trước trận chiến, có 50% khả năng giảm trừ DEF -20%, duy trì 1 lượt

[Mưa tên] (2-cost) Mở rộng 3 ô – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Gây 0.3x AoE thiệt hại cho tất cả các đồng minh trong phạm vi thi triển, đặc biệt hữu hiệu khi tấn công Phi binh, xoá bỏ 1 hiệu ứng có lợi. Sau trận đấu, có cơ hội di chuyển thêm 3 ô.

[Siêu gia cường] (2-cost) Hỗ trợ.

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, 2 đồng minh trong vòng 2 ô xung quanh được nhận Sát thương gây thêm +15%, miễn nhiễm với các hiệu ứng giảm trừ ATK/INT, miễn nhiễm [Câm lặng]. Duy trì 1 lượt


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcAndriole
Bài tiếp theoEshean