Mikamachi

44


Mikamachi Mặt sau truyền thuyết
Đại sư chiến lược
Đầu mối không gian

Danh hiệu
Giáp đen khổng lồ

Thiên phú Mô tả

[Tham vọng]

Khi kết thúc hành động, nhận được 1 cộng dồn [Tham vọng]: ATK và DEF được gia tăng +6%, có thể cộng dồn đến 5 lần, duy trì 3 lượt. Khi một quân địch bị hạ gục, tất cả [Tham vọng] sẽ được làm mới và có đủ 3 lượt duy trì.

Nếu có đủ 3 hoặc nhiều hơn số cộng dồn [Tham vọng], Di chuyển +2. Nếu có đủ 5 cộng dồn [Tham vọng], sát thương khi kích hoạt tấn công thường được gia tăng +20%, sau khi tấn công có thể di chuyển thêm 3 ô.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềGiáp đen khổng lồ Mikamachi
Đạt cấp độ 30

Để nhận được Mikamachi, tham gia Sự kiện trong thời gian diễn ra và đổi đủ Mảnh ký ức của Mikamachi để triệu hồi Mikamachi (SSR)


Mikamachi Kỹ năng
[Pháo lồng ngực] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 4 lượt

[Nội tại] Nếu số cộng dồn [Tham vọng] đạt giới hạn, khi kết thúc hành động, sẽ nhận được một Hiệu ứng có lợi.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.6x thiệt hại. Sử dụng kỹ năng này được quyền tấn công trước. Nếu mục tiêu hoàn toàn bị hạ gục, thời gian hồi chiêu sẽ được giảm -3 lượt. Lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn công. (Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến).

[Súng tầm nhiệt] (2-cost) Thi triển đường thẳng – Mở rộng 6 ô – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công tất cả mục tiêu trên đường thẳng, gây 0.33x thiệt hại AoE. Xoá bỏ lên đến 3 hiệu ứng bất lợi trên bản thân trước khi thực hiện tấn công. Với mỗi hiệu ứng bất lợi đã bị xoá bỏ, sát thương được tăng thêm +10%

[Sóng tiêm kích] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.0x thiệt hại, có 50% khả năng áp đặt một hiệu ứng bất lợi lên mục tiêu sau khi tấn công. Lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn công. (Hiệu ứng này không bị giảm trừ sát thương khi cận chiến)

[Kiếm cao tần] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.3x thiệt hại, xoá bỏ 2 hiệu ứng có lợi của mục tiêu trước khi bước vào trận chiến. Kỹ năng này bỏ qua 20% chỉ số DEF của mục tiêu.

[Nổ trọng lực] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Trước trận chiến, tất cả hiệu ứng gia tăng di chuyển của mục tiêu bị hoá giải, ngoài ra còn phải chịu -2 Di chuyển, không thể miễn nhiễm. Duy trì 1 lượt và không thể bị giải trừ.

[Tăng cường] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, hồi phục 20% lượng HP

[Chỉ huy tiến công] (2-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] ATK & INT tất cả đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +10%

[Chớp nhoáng] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại và tăng khả năng bạo kích của đòn đánh 20%

[Bộ gia tốc] (1-cost) Hỗ trợ

[Bị động] Khi kết thúc hành đông, tăng độ linh động của các đồng minh liền kề +1 Di chuyển, đồng thời miễn nhiễm các hiệu ứng xấu: Giảm di chuyển, Đảo ngược trị liệu, duy trì 1 lượt


Trang phục
Không có

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcArchanfel
Bài tiếp theoSovereign of the Ice Abyss (SOIA)