Maiya

552


Maiya Vinh quang đế quốc
Chuyển sinh ảo mộng

Danh hiệu
Người mộ đạo
Hầu nữ hoàng cung
Thích khách

Thiên phú Mô tả

[Siêu hầu gái] (6 sao)

Khi có một quân địch trong vòng 3 ô, Maiya được gia tăng INT +15%. Trước khi gây sát thương cho những muc tiêu, có 100% khả năng xoá 1 hiệu ứng có lợi và buộc mục tiêu phải nhận thêm sát thương +20%, duy trì 1 lượt. Sau khi kết thúc hành động, xoá 1 hiệu ứng xấu cho những đồng minh trong vòng 3 ô

Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Ares

(click xem)

Narm (SR)

(click xem)


Maiya Kỹ năng
[Siêu cấp thanh lọc] Thi triển trên bản thân – Mở rộng 5 – Hồi chiêu 5 lượt

Gây 0.3x AoE thiệt hại cho tất cả những mục tiêu trong tầm kỹ năng và có thể xoá đi 1 hiệu ứng có lợi. Nếu thực hiện xoá đi hiệu ứng có lợi, đồng thời cũng gây 1 hiệu ứng xấu cho mục tiêu.

Nếu có mục tiêu quân địch là hệ [Ác Ma] việc xoá hiệu ứng và gây hiệu ứng xấu tiếp tục diễn ra đến khi mục tiêu [Ác Ma] không còn bất cứ hiệu ứng có lợi nào. Đồng thời giảm trừ thời gian kích hoạt của tất cả các tướng đồng minh trong phạm vi thi triển đi 1 lượt và xoá giúp họ 1 hiệu ứng xấu.

Nếu có một đồng minh hệ [Thánh] trong đó, việc xoá hiệu ứng và thêm vào hiệu ứng có lợi tiếp tục diễn ra cho đến khi đồng minh hệ [Thánh] không còn hiệu ứng xấu nào.

[Đào tạo siêu cấp] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi được trang bị lính cận chiến, lính cận chiến có tầm đánh xa được gia tăng +1. Khi sử dụng lính [Hầu gái], được miễn nhiễm với sát thương cố định

[Khiêng thánh] (1-cost) Hỗ trợ

[Bị động] Khi tấn công và vào trận chiến, MDEF +10%

[Thánh tiễn] (2-cost) Thi triển đường thẳng – Tầm xa 6 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương phép thuật] Tấn công tất cả các kẻ địch theo một đường thẳng, gây 0.33x AoE thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công hệ Ác Ma, đồng thời giải trừ 1 hiệu ứng có lợi của quân địch

[Hơi thở rồng băng] (2-cost) Thi triển 3 đường thẳng – Tầm xa 5 – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương phép thuật] Tấn công tất cả kẻ địch theo 3 đường thẳng, gây 0.36x AoE thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Giáo binh. Gây thêm cho những mục tiêu -1 Di chuyển

[Thanh trừng] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn muc tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công hệ Ác Ma. Xoá 2 hiệu ứng có lợi của kẻ địch sau trận chiến

[Suy tàn] (2-cost) AoE tầm xa 3 – Mở rộng 3 ô – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương phép thuật] Tấn công đa mục tiêu trong phạm vi kỹ năng, gây 0.3x AoE thiệt hại. Gây hiệu ứng [Chống nhận hiệu ứng có lợi]. Duy trì 2 lượt

[Ẩn thân] (1-cost) Nội tại.

[Nội tại] Khi tấn công, bạo kích gia tăng +10%. Sát thương nhận vào được giảm -20%

[Băng giá công kích] (1-cost) – Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Giáo binh

[Xuyên ma giáp] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Trước trận chiến, có 50% khả năng giảm MDEF của mục tiêu đi -25%. Duy trì 1 lượt


Tham khảo

Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcIlucia (Elucia)
Bài tiếp theoSakura Shinguji