Lugner

350


Lugner Quân Ánh sáng
Đại sư Chiến lược
Chuyển sinh Ảo mộng

Danh hiệu
Thánh nhân
Hiền triết
Chiến lược sư

Thiên phú Mô tả

[Chiếu chỉ] (6 sao)

Với mỗi một đồng minh đứng trong phạm vi 3 vòng tròn xung quanh Lugner, khả năng Chữa trị tăng thêm 5%, lên đến 25%.

Khi bắt đầu một màn chơi, công bố [Sắc lệnh] cho kẻ địch. Khi kẻ địch kết thúc hành động, nếu kẻ địch đã thực hiện một [Hành động], sẽ bị áp đặt 2 cộng dồn [Tội đồ] lên chúng. ([Tội đồ] không thể bị miễn nhiễm hay bị xoá bỏ, cộng dồn lên đến 7 lần).

Kẻ địch bị áp đặt 4 hoặc nhiều hơn 4 cộng dồn [Tội đồ] sẽ phải chịu sát thương nhận vào gia tăng thêm +15%, đồng thời bị giảm chỉ số ATK và INT đi -15%.

Khi kẻ địch có 7 cộng dồn [Tội đồ], kẻ địch sẽ không thể kích hoạt để sử dụng kỹ năng trong 1 lượt khi kết thúc hành động (hiệu ứng này và những kỹ năng hiệu lệnh không thể được tác động cùng lúc).

Nếu một kẻ địch không bị nhận [Tội đồ] ở lượt đi, kẻ địch đó sẽ được xoá bỏ 1 cộng dồn [Tội đồ]. Nếu kẻ địch không bị nhận [Tội đồ] trong 2 lượt đi liên tiếp, kẻ địch đó sẽ được xoá bỏ tất cả cộng dồn [Tội đồ].


Vương miện của tín đồ HP +10%. Khi đồng minh của Lugner bị sát hại, kẻ sát nhân đó phải nhận 4 cộng dồn [Tội đồ]. Khi một kẻ địch có 4 hoặc nhiều hơn 4 cộng dồn [Tội đồ], sát thương gây ra khi giao chiến với hệ [Thánh nhân] bị giảm đi -15%

Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Ares

(click xem)

Light of Genesis

(click xem)


Lugner Kỹ năng
[Ân xá thanh trừng] (3-cost) Mở rộng 3 ô – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 1 lượt

[Nội tại] Khi kế thúc hành động, một kẻ địch ngẫu nhiên chưa bị áp đặt [Tội đồ] sẽ phải nhận 2 cộng dồn [Tội đồ]. Mỗi khi một kẻ địch sử dụng một [Hành động], phải nhận 1 hiệu ứng xấu.

[Chữa trị] Xoá bỏ 1 hiệu ứng xấu cho tất cả đồng minh trong tầm kỹ năng, hồi phục HP bằng 3 lần chỉ số INT của Lugner. Khi kết thúc hành động, tất cả các kẻ địch đang có cộng dồn [Tội đồ] sẽ phải nhận những hiệu ứng xấu, số lượng hiệu ứng xấu nhận thêm bằng với số lượng cộng dồn [Tội đồ]

[Phục tùng mệnh lệnh] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa toàn bản đồ – Hồi chiêu 2 lượt

[Kích hoạt] Chọn một kẻ địch và áp đặt [Phục tùng mệnh lệnh]: Bị hạn chế bởi tất cả các [Luật lệ]. Khi kết túc hành động, nếu kẻ địch có 4 hoặc nhiều hơn 4 cộng dồn [Tội đồ], sẽ không thể hành động trong vòng 1 lượt. Sau đó [Phục tùng mệnh lệnh] sẽ được gỡ bỏ. ([Phục tùng mệnh lệnh] duy trì 2 lượt, không thể bị giải trừ).

Khi Lugner kết thúc hành động, phục hồi HP cho tất cả các đồng minh trong phạm vi 3 ô xung quanh, chỉ số phục hồi HP bằng 3 lần chỉ số INT của Lugner.

[Lòng mộ đạo] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 0 lượt

[Chữa trị]: Khi kích hoạt sử dụng, hồi phục HP cho một đồng minh bằng 5 lần chỉ số INT của Lugner. Đồng thời nhận được hiệu ứng [Niềm tin]: Tướng đồng minh này sẽ trở thành binh chủng [Thánh binh], quân địch khi vào trận chiến với đồng minh này phải nhận 2 cộng dồn [Tội đồ], sau trận chiến được phục hồi HP bằng 3 lần chỉ số INT của Lugner. ([Niềm tin] duy trì 2 lượt, không thể bị hoá giải, hiệu ứng sẽ bị xoá bỏ khi đã kích hoạt hiệu ứng).

[Lời thánh] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Ác Ma. Sau khi sử dụng, chữa trị cho một đồng minh có % HP thấp nhất (lượng hồi phục bằng 4x chỉ số INT của Lugner)

[Ánh sáng thần thánh] (1-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công binh chủng Ác Ma. Sau trận đấu, chữa trị cho đồng minh có mức HP thấp nhất bằng 2x chỉ số INT của Lugner

[Lời nguyện cầu] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 6 – Hồi chiêu 3 lượt

[Chữa trị] Phục hồi HP cho nhiều đồng minh trong tầm kỹ năng (4x chỉ số INT của Lugner). Các đồng minh tự hồi phục 20% chỉ số HP sau khi kết thúc hành động. Duy trì 2 lượt

[Siêu phòng thủ] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 – Hồi chiêu 2 lượt

[Hỗ trợ] Đồng minh khi được niệm phép nhận thêm DEF +20% và miễn nhiễm những hiệu ứng gây DEF/MDEF giảm trừ, miễn nhiễm không thể chữa trị. Duy trì 2 lượt

[Hơi thở rồng thần] (2-cost) Tầm xa 5 – Mở rộng 3 đường thẳng – Hồi chiêu 5 lượt.

[Sát thương phép thuật] Tấn công kẻ địch mở rộng 3 đường thẳng, gây 0.36x AoE thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công hệ Ác Ma. Kẻ địch bị đánh trúng còn bị hoá giải 1 hiệu ứng có lợi.

[Gia cường] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Hỗ trợ] Đồng minh được thi triển kỹ năng này nhận ATK/INT +20% và miễn nhiễm với các hiệu ứng: Giảm ATK, Giảm INT, [Câm lặng]. Duy trì 2 lượt.

[Khiên ma thuật] (1-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, 1 đồng minh kề cận sẽ nhận được MDEF +20% và miễn nhiễm với các hiệu ứng: [Choáng], [Cấm nhận hiệu ứng có lợi], [Giảm di chuyển]. Duy trì 1 lượt


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcLugner (rumour)
Bài tiếp theoPolyal