Leo beck

400


Leo beck Vinh quang đế quốc
Hắc ám luân hồi
Lĩnh vực siêu phàm

Danh hiệu
Thầy pháp
Pháp sư

Thiên phú Mô tả

[Tiếng gọi từ địa ngục] (6 sao)

Tầm xa +2, sát thương được gia tăng 25% khi mức HP cao hơn 70%. Khi đồng minh bước vào trận chiến, nếu kẻ địch có ít hơn 15% HP sau trận đấu, kẻ địch sẽ phải nhận sát thương cố định bằng 2 lần chỉ số INT của Leo beck

Đứa con địa ngục HP +10%. [Khế ước] không thể bị giải trừ. Kỹ năng [Âm ty huỷ hoại] được giảm thời gian hồi chiêu bằng số lượng Quân địch bị trúng đòn, lên đến -3 lượt.

Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Theon

(click xem)

Girl in the Shell

(click xem)


Leo beck Kỹ năng
[Âm ty huỷ hoại] (3-cost) Đa mục tiêu – Mở rộng 4 – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 5 lượt

[Nội tại] Gây hiệu ứng [Lửa địa ngục] cho kẻ địch trước khi kỹ năng gây sát thương: Sau khi vào trận đấu bằng một đồng minh để tấn công một kẻ địch với [Kế ước], thiên phú gây Sát thương cố định sẽ được kích hoạt không cần điều kiện. Khi mục tiêu bị hạ gục, Leo beck nhận được: Tất cả các chỉ số không tính HP được tăng thêm +2%, có thể cộng dồn lên đến 5 lần và không thể bị giải trừ. Hiệu ứng [Lửa địa ngục] duy trì 2 lượt và không thể bị giải trừ.

[Sát thương ma pháp] Tất cả các kẻ địch trong vùng tấn công chịu 0.4x AoE thiệt hại, và chuyển 2 hiệu ứng có lợi trở thành 2 hiệu ứng xấu ngẫu nhiên

[Kế ước linh hồn] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 5 lượt

[Bị động] Mỗi khi một kẻ địch bị hạ gục trên chiến trường, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này được giảm -2 lượt.

Khi kích hoạt, mục tiêu sẽ nhận được [Kế ước]: Không thể bị tử thương bằng một đòn đánh, duy trì 2 lượt. Đồng minh nhận được [Rút linh hồn]. Khi đã kích hoạt hiệu ứng [Kế ước]: không thể nhận lại hiệu ứng [Kế ước] một lần nữa, không thể miễn nhiễm hoặc bị giải trừ.

Khi bất kỳ đồng minh nào trên chiến trường có hiệu ứng [Khế ước] được áp dụng, Leo beck sẽ nhận Sát thương cố định bằng 10% HP khi kết thúc hành động (Số lần áp dụng cao nhất: 3 lần)

[Kẻ ăn linh hồn] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp]: Tấn công đơn mục tiêu gây 1.5x thiệt hại. Nếu kẻ địch đang có hiệu ứng [Chống tử thương], sát thương kỹ năng này được tăng thêm 30%

[Lưỡi hái bóng tối] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.3x thiệt hại. Bỏ qua 30% chỉ số MDEF của kẻ địch. Sau trận chiến, hồi phục 50% sát thương thành HP cho Leo beck

[Hố đen vũ trụ] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 4 – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công nhiều mục tiêu trong tầm kỹ năng, gây 0.36x AoE thiệt hại, gây thêm 2 hiệu ứng xấu* ngẫu nhiên cho mỗi mục tiêu bị trúng đòn.

Hiệu ứng xấu*: AKT/INT -20%, DEF -20%, MDEF -30%, Sát thương gây ra giảm -20%, Sát thương nhận vào tăng +20%, Cấm chữa trị, Không thể nhận hiệu ứng có lợi, Câm lặng, Khoá Nội tại, HP -20% sau khi kết thúc hành động, Di chuyển -2. Tất cả các hiệu ứng duy trì 2 lượt, trừ hiệu ứng giảm Di chuyển duy trì 1 lượt

[Triệu hồi Lính xương bắt tên lửa] (2-cost) Tầm xa 4 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 5 lượt

[Triệu hồi] Triệu hồi một Lính xương bắn tên lửa

[Chỉ huy phòng thủ phép thuật] Nội tại

[Nội tại] MDEF tất cả các đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +15%

[Phong ấn] (1-cost) Nội tại

[Bị động] Khi gây sát thương cho kẻ địch, 50% khả năng khoá kỹ năng chủ động của kẻ địch. Duy trì 2 lượt.

[Cầu lửa] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 1 lượt.[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công [Kiếm binh]

Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcSP Matthew
Bài tiếp theoTheon