Lance

423

Thiên Phú

2-Star Khi chiến đấu với Phi Binh và Kỵ binh, ATK & DEF tăng 10%.
3-Star Khi chiến đấu với Phi Binh và Kỵ binh, ATK & DEF tăng 15%.
4-Star Khi chiến đấu với Phi Binh và Kỵ binh, ATK & DEF tăng 20%.
5-Star Khi chiến đấu với Phi Binh và Kỵ binh, ATK & DEF tăng 25%.
6-Star Khi chiến đấu với Phi Binh và Kỵ binh, ATK & DEF tăng 30%.

Mở bonds DEF : Narm

Mở bonds ATK : Cherie

Đồ và phụ ma Tham khảo :

Bài trướcKirikaze
Bài tiếp theoLiffany