Kỵ Binh

451

Scorpion

Level 1: Khi tấn công, ATK của lính + 5% và crit + 10%.Sát thương nhận vào giảm 10% khi chiến đấu trong [Sa mạc], [Cồn cát] và [Hang động].

Level 10: Khi tấn công, ATK của lính + 15% và crit + 30%.Sát thương nhận vào giảm 30% khi chiến đấu trong [Sa mạc], [Cồn cát] và [Hang động].

HP 43 ATK 43 DEF 23 MDEF 17 Range 1 Move 5

 

Heavy Cavalry

Level 1: ATK tăng 5%

Level 10: ATK tăng 20%.

 

HP 40 ATK 43 DEF 22 MDEF 17 Range 1 Move 5

 

 

Hell Hound

Level 1: Khi tấn công, cuối lượt gây thêm sát thương + 10% cho tất cả các đơn vị kẻ địch trong bán kính 2 ô. Kéo dài 1 lượt.

Level 10: Khi tấn công, cuối lượt gây thêm sát thương + 20% cho tất cả các đơn vị kẻ địch trong bán kính 2 ô. Kéo dài 1 lượt.

 

HP 40 ATK 45 DEF 20 MDEF 19 Range 1 Move 5

 

Unicorn
Level 1: Đòn đánh gây sát thương phép. Loại di chuyển của đơn vị được thay đổi thành [bậc thầy địa hình]. Khi chiến đấu trên [Rừng], [Núi] hoặc [Đồng cỏ], ATK và MDEF tăng 10%.

Level 10: Đòn đánh gây sát thương phép. Loại di chuyển của đơn vị được thay đổi thành [bậc thầy địa hình]. Khi chiến đấu trên [Rừng], [Núi] hoặc [Đồng cỏ], ATK và MDEF tăng 30%.

HP 43 ATK 43 DEF 22 MDEF 22 Range 1 Move 5

 

Guardian Cavalry

Level 1: Khi tấn công, sát thương nhận vào giảm 15%.

Level 10: Khi tấn công, sát thương nhận vào giảm 45%.

 

HP 43 ATK 40 DEF 23 MDEF 17 Range 1 Move 5

 

 

Royal Cavalry

Level 1: Khi HP của lính trên 80%, sát thương nhận vào giảm 15%.

Level 10: Khi HP của lính trên 80%, sát thương nhận vào giảm 45%.

 

HP 43 ATK 43 DEF 23 MDEF 17 Range 1 Move 5

 

Bone Dino

Level 1: Khi HP của lính trên 80%, tấn công tăng thêm 15%.

Level 10: Khi HP của lính trên 80%, tấn công tăng thêm 45%.

 

HP 36 ATK 45 DEF 20 MDEF 19 Range 1 Move 5

 

 

Dragoon

Level 1: Khi tấn công, ATK và DEF tăng 10%.

Level 10: Khi tấn công, ATK và DEF tăng 30%.

 

HP 43 ATK 43 DEF 22 MDEF 19 Range 1 Move 5

 

 

Heavensguard

Level 1: ATK của lính tăng 5% cho mỗi ô đã di chuyển trước khi tấn công (tối đa 15%).

Level 10: ATK của lính tăng 15% cho mỗi ô đã di chuyển trước khi tấn công (tối đa 45%).

 

HP 36 ATK 43 DEF 22 MDEF 22 Range 1 Move 5

 

Heavensguard
Level 1: MDEF tăng 15%. Khi chiến đấu với [Quỷ], tấn công và sát thương tăng thêm 15%.

Level 10: MDEF tăng 45%. Khi chiến đấu với [Quỷ], tấn công và sát thương tăng thêm 45%.

 

 

Machine Rider

Level 10: Khi tấn công, CÔNG + 30%. Khi bị tấn công, CÔNG + 15%. Khi HP của lính ≥ 80%, có 2 cơ hội giảm khả năng di chuyển khi di chuyển qua địa hình phòng thủ.

Range: 1, Move: 5 43HP 43ATK 22DEF 20MDEFHeroes : Matthew, Leon, Emerick, Gerold&Layla, Laird, Leticia, Lanford

Bài trướcDeedlit
Bài tiếp theoPhi Binh & Thuỷ Binh