Kirikaze

413

Thiên Phú

2-Star Crit tăng 5%. Khi bước vào trận chiến, nếu đòn tấn công là Crit, hồi 15% HP sau trận đấu. Có 50% cơ hội khiến CD kỹ năng giảm 1 lượt.
3-Star Crit tăng 7%. Khi bước vào trận chiến, nếu đòn tấn công là Crit, hồi 15% HP sau trận đấu. Có 60% cơ hội khiến CD kỹ năng giảm 1 lượt.
4-Star Crit tăng 9%. Khi bước vào trận chiến, nếu đòn tấn công là Crit, hồi 20% HP sau trận đấu. Có 60% cơ hội khiến CD kỹ năng giảm 1 lượt.
5-Star Crit tăng 12%. Khi bước vào trận chiến, nếu đòn tấn công là Crit, hồi 20% HP sau trận đấu. Có 80% cơ hội khiến CD kỹ năng giảm 1 lượt.
6-Star Crit tăng 15%. Khi bước vào trận chiến, nếu đòn tấn công là Crit, hồi 30% HP sau trận đấu. Có 100% cơ hội khiến CD kỹ năng giảm 1 lượt.

Mở bonds DEF : Lewin

Mở bonds ATK : Dieharte

Đồ và phụ ma Tham Khảo :

Bài trướcImelda
Bài tiếp theoLance