Kirika

184

Kirika Liên minh công chúa
Mặt sau truyền thuyết
Đầu mối không gian

Danh hiệu
Miko thánh nhân phong ấn
Nghệ nhân Cung cánh rồng

Thiên phú Mô tả

[Cung đàn Kagura] (6 sao)

Gia tăng ATK +20%

Khi kết thúc lượt đi, nếu Kirika chưa thực hiện tấn công, sẽ được cộng dồn gia tăng +2 tầm xa kỹ năng (bao gồm cả những kỹ năng theo đường thẳng) cho mỗi ô di chuyển chưa được Kirika sử dụng, duy trì 2 lượt, không thể bị giải trừ, không thể miễn nhiễm, cộng dồn lên đến +8 tầm xa kỹ năng, duy trì 2 lượt. Khi được cộng dồn, hiệu ứng này sẽ tiếp tục được duy trì


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghề

Nghệ nhân Cung cánh rồng

Nâng cấp nghề

Miko thánh nhân phong ấnKirika Kỹ năng
[Tia sáng rực rỡ] (3-cost) Thi triển đường thẳng – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Nội tại] Khi bị tấn công tầm xa, có 30% khả năng binh lính của Kirika được giảm trừ 20% sát thương phải nhận.

[Sát thương vật lý] Tấn công theo đường thẳng, gây 0.6x sát thương vật lý cho kẻ địch đứng gần nhất. Nếu mục tiêu này có chỉ số DEF > MDEF, sát thương gây ra sẽ là sát thương pháp thuật.

Gây thêm 0.2x sát thương AoE cho mục tiêu tiếp theo ở phía sau mục tiêu gần nhất, đồng thời vô hiệu hoá kỹ năng của trang bị [Áo giáp] (ngoại trừ hiệu ứng gia tăng +% HP của giáp) cho tất cả những mục tiêu bị trúng đòn.

Nếu mục tiêu không phải là Tướng của người chơi, hiệu ứng này được chuyển thành -25% chỉ số DEF và Di chuyển -2, duy trì 2 lượt.

[Vũ khúc mưa] (2-cost) Tầm xa 2 – Mở rộng 3 – Hồi chiêu 2 lượt

[Nội tại] Khi có 3 hoặc nhiều hơn 3 cộng dồn từ [Thiên phú], kỹ năng này sẽ được +1 tầm xa kỹ năng.

[Sát thương vật lý] Tấn công đa mục tiêu gây 0.3x AoE thiệt hại. Đồng thời mục tiêu phải nhận hiệu ứng [Mưa tên]: khi kết thúc hành động, nếu chưa di chuyển, sẽ phải nhận [Sát thương cố định] bằng 2x chỉ số ATK của Kirika. Với mỗi ô di chuyển, sát thương sẽ được giảm trừ đi -0.5x, duy trì 2 lượt.

[Chân sáo] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt.

[Kích hoạt] Dịch chuyển Kirika đến vị trí được chỉ định, khi kết thúc hành động, đồng minh xung quanh Kirika trong vòng 2 ô được nhận +10% sát thương gây thêm, duy trì 1 lượt.

[Bắn tỉa] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại. Có 50% khả năng vô hiệu hoá tấn công của kẻ địch ở lượt tiếp theo. Duy trì 1 lượt (không thể giải trừ)

[Bắn chặn] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.25x thiệt hại. Khi Kirika đứng trên địa hình có hiệu ứng gia tăng phòng thủ và thi triển kỹ năng, gây sát thương cố định một lần trước trận chiến (sát thương gây ra bằng 1x ATK của Kirika)

[Gia cường] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Hỗ trợ] Đồng minh được thi triển kỹ năng này nhận ATK/INT +20% và miễn nhiễm với các hiệu ứng: Giảm ATK, Giảm INT, [Câm lặng]. Duy trì 2 lượt.

[Phục kích] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x sát thương. Kẻ địch bị giảm -2 Di chuyển. Duy trì 1 lượt (không thể bị giải trừ)

[Phá giáp] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Trước trận chiến, có 50% khả năng giảm trừ DEF -20%, duy trì 1 lượt

[Cường thể] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Hỗ trợ] Khi thi triển giúp gia tăng chỉ số phòng ngự ma thuật MDEF +30% cho đơn mục tiêu, miễn nhiễm với [Choáng], [Cấm nhận hiệu ứng có lợi], [Giảm Di chuyển], duy trì 2 lượt


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcSonia
Bài tiếp theoExcela