Isolde

119


Isolde Sao băng rơi
Lĩnh vực siêu phàm
Mặt sau truyền thuyết

Danh hiệu
Trấn Long
Gươm vệ

Thiên phú Mô tả

[Ý chí Rồng]

ATK & DEF gia tăng +25%, chỉ số ATK & DEF còn được x2 nếu Isolde chiến đấu với hệ Rồng.

Khi kết thúc hành động, có thể lựa chọn để nhận một loại [Ý chí] (Hiệu ứng này chỉ tái kích hoạt sau 2 lượt):

[Truy sát]: Tấn công bỏ qua phòng ngự

[Chống trả]: Sát thương từ kỹ năng gia tăng +25%

[Ngoan cường]: Thời gian hồi chiêu của kỹ năng được giảm đi -1 lượt.

Khi kích hoạt được tất cả 3 loại [Ý chí] ở trên, sát thương gây ra được gia tăng +25%, Isolda có thể hoạt động lại sau khi tấn công. ([Ý chí] không thể bị miễn nhiễm hoặc giải trừ. Hiệu ứng hoạt động lại chỉ được kích hoạt một lần mỗi lượt đi)


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Precia(click xem) Jayce(click xem)


Isolde Kỹ năng
[Phán xử] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 ô – Hồi chiêu 5 lượt

[Nội tại] Mỗi khi kích hoạt [Thiên phú] nhận [Ý chí] hoặc khi kích hoạt Hoạt động lại từ [Thiên phú], tất cả các Tướng thuộc quân đoàn [Lĩnh vực siêu phàm] sẽ được gia tăng chỉ số tấn công và phòng ngự. Sát thương cận chiến được gia tăng +15%, sát thương khi bị phản lại được giảm -30%, duy trì trong 4 lượt. (Kỹ năng này không thể cộng dồn với những hiệu ứng [Sức mạnh quân đoàn] khác)

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.6x thiệt hại. Nếu Isolde đang có 2 hoặc nhiều hơn [Ý chí], mục tiêu sẽ khổng thể tấn công chống trả. Sau trận đấu, gây 0.3x thiệt hại sát thương tầm xa cho mục tiêu và những mục tiêu phía sau 3 ô theo 3 hàng dài. Nếu mục tiêu hoàn toàn bị hạ gục, Isolde sẽ được nhận thêm 1 [Ý chí] ngẫu nhiên mà Isolde vẫn chưa sở hữu.

[Ý chí thức tỉnh] (2-cost) Kỹ năng Kích hoạt – Tầm xa ? ô – Hồi chiêu ? lượt

[Kích hoạt] Có thể lựa chọn một kỹ năng đã được kích hoạt từ [Ý chí]. Thời gian hồi chiêu dựa trên thời gian hồi chiêu được sử dụng:

[Truy sát] – Rồng hồn nghịch kiếm: [Sát thương vật lý]: Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại, sát thương gây ra được xem như sát thương phép thuật. Nếu đang sử dụng lính cận chiến, binh lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn công. (Kỹ năng này không bị giảm trừ sát thương khi cận chiến). Sau khi tấn công, có thể di chuyển thêm 3 ô.

[Chống trả] – Mộng rồng giới ảo: [Sát thương vật lý]: Gây ra 0.36x thiệt hại AoE cho tất cả quân địch trong vòng 2 ô xung quanh, gây thêm hiệu ứng [Cấm nhận hiệu ứng có lợi] và [Không thể chống lại tử thương], duy trì 2 lượt. (Hiệu ứng [Không thể chống lại tử thương] chỉ có tác dụng trong PvP)

[Ngoan cường]: Long du phục sinh: [Hỗ trợ] những đồng minh trong tầm thi triển kỹ năng được hồi phục 30% HP và nhận được [Hồi sức] đồng thời được Giảm sát thương nhận vào -15%, duy trì 2 lượt

[Nguyên hồn] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt

[Hỗ trợ] Nhận được [Hoành guân]: Miễn nhiễm tất cả những hiệu ứng bất lợi và nhận lớp giáp bằng 25% chỉ số HP lớn nhất, khi hết hiệu lực được nhận [Hồi máu] trong 2 lượt, không thể bị hoá giải.

Sau khi kích hoạt, có thể di chuyển thêm 4 ô và tấn công (Khi sử dụng kỹ năng, các hiệu ứng có lợi không bị tính giảm trừ lượt đi)

[Chỉ huy tiến công] (2-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] ATK & INT tất cả đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +10%

[Phá giáp] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Trước trận chiến, có 50% khả năng giảm trừ DEF -20%, duy trì 1 lượt

[Hơi thở Rồng] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 2 – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương vật lý] Gây 0.36x AoE thiệt hại cho tất cả các kẻ địch trong tầm kỹ năng và gây một hiệu ứng bất lợi. Được nhận thêm hiệu ứng [Cưỡi gió]

[Kiếm khí] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x sát thương. Lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến.

[Đâm] (1-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] Khi %HP của Gintoki cao hơn %HP của mục tiêu, ATK +12% khi vào trận chiến

[Sấm nộ] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 ô – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nhận [Cưỡi gió] trước trận chiến: Khi HP lớn hơn 50%, Thiệt hại nhận vào giảm -15%. Duy trì 2 lượt


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcJayce
Bài tiếp theoPatricia