Iris

341

Thiên Phú

Star Rank Description
Gift Alice.png
Lovely Heart
2-Star Sau khi hành động, các đơn vị đồng minh trong bán kính 2 ô nhận được [Nụ hôn ước mơ]: Sau khi hành động, phục hồi HP bằng 1x INT của Iris trong 2 lượt.
3-Star Sau khi hành động, các đơn vị đồng minh trong bán kính 2 ô nhận được [Nụ hôn ước mơ]: Sau khi hành động, phục hồi HP bằng 1.5x INT của Iris trong 2 lượt.
4-Star Sau khi hành động, các đơn vị đồng minh trong bán kính 2 ô nhận được [Nụ hôn ước mơ]: Sau khi hành động, phục hồi HP bằng 2x INT của Iris trong 2 lượt.
5-Star Sau khi hành động, các đơn vị đồng minh trong bán kính 2 ô nhận được [Nụ hôn ước mơ]: Sau khi hành động, phục hồi HP bằng 2.5x INT của Iris trong 2 lượt.
6-Star Sau khi hành động, các đơn vị đồng minh trong bán kính 2 ô nhận được [Nụ hôn ước mơ]: Sau khi hành động, phục hồi HP bằng 3x INT của Iris trong 2 lượt.

 

Mở bonds ATK : up nghề

Mở bonds DEF : up nghề

Đồ và phụ mà tham khảo :

Bài trướcKlose
Bài tiếp theoLợi thế binh chủng – Class advantage – Newbie