Ilucia (Elucia)

606

Ilucia Quân ánh sáng
Đại sự chiến lược

Danh hiệu
Cảnh vệ Hoàng gia
Thủ lĩnh thuỷ quái

Thiên phú Mô tả
[Cánh hoa trôi] (6 sao)
Khi ở trong địa hình nước, phương thức di chuyển của Ilucia chuyển thành [Thuỷ quái], sát thương nhận vào được giảm trừ -20% và không bị tử thương, thay vào đó hồi phục 20% HP, chỉ có thể kích hoạt 1 lần mỗi màn chơi. Nếu bị tấn công, địa hình của kẻ khiêu chuyến sẽ trở thành [Nước]. Nếu kẻ địch khiêu chiến đã ở trong [Nước], sẽ có 50% khả năng kẻ địch khiêu chiến sẽ bị đóng băng trong 1 lượt.

Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Oliver (SR)

(click xem)

Knight of Mystery

(click xem)


Ilucia Kỹ năng
[Băng giá hộ vệ] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt

[Nội tại] Hộ vệ tất cả những đòn tấn công vật lý cho những đồng minh cận kề. Khi ở trong địa hình [Nước], chỉ số ATK sẽ bằng 1.4x chỉ số DEF

[Kích hoạt] Tầm xa hộ vệ tăng thành 2 ô. Nhận hiệu ứng [Sóng thần] và [Băng giá hộ vệ]: [Chỉ huy] Tất cả quân địch trong vòng 2 ô đều bị xem như đang ở trong địa hình [Nước], đều không thể kích hoạt hiệu ứng [Hoạt động lại]. Duy trì 2 lượt

[Hành trình vô tận] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, nếu Ilucia không gây sát thương ở lượt đi này, được hồi phục 20% HP và nhận [Sóng thần]: Tất cả các địa hình được xem như là [Nước] trong vòng 2 lượt.

[Ảo ảnh choáng váng] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 3 – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương vật lý] Gây 0.2x AoE thiệt hại cho tất cả quân địch trong vòng 3 ô và giảm trừ tầm xa tấn công của binh lính quân địch -1, duy trì 2 lượt. Nếu kẻ địch bị tấn công đang ở trong [Nước], sẽ bị [Câm lặng] trong vòng 2 lượt. Sau trận đấu, nhận hiệu ứng [Sóng thần]: Địa hình Ilucia đang đứng sẽ được xem như [Nước]. Duy trì 2 lượt.

[Sóng vỗ bờ] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Ilucia nhận [Sóng thần] trong vòng 1 lượt

[Móc xích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Thi triển đường thẳng 4 ô – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Trực tiếp gây 0.25x thiệt hại cho một muc tiêu. Gây hiệu ứng [Dời chổ]: Kéo mục tiêu về sát bên cạnh và giảm trừ -2 Di chuyển của mục tiêu. Duy trì 1 lượt.

[Cường thể] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi bị tấn công, nhận DEF +5%, duy trì 1 lượt, có thể cộng dồn

[Thị uy sức mạnh] (2-cost)

[Nội tại] Sau khi kết thúc hành động, giảm chỉ số SKILL của tất cả các kẻ địch trong vòng 3 ô bằng -20%, duy trì 1 lượt

[Giáp nặng] (2-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi bị tấn công cận chiến, có 25% khả năng được giảm trừ sát thương nhận vào -50%

[Thuỷ thần] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 2 lượt

[Nội tại] Hộ vệ sát thương hệ vật lý cho tất cả đồng minh kề bên. Khi Jugler ở trong địa hình Nước, chuyển 1.4x DEF thành ATK

[Kích hoạt] Tầm xa của kỹ năng Hộ vệ sát thương hệ vật lý tăng thành 2. Nhận hiệu ứng [Sóng thần]: Địa hình Jugler đang đứng được xem như địa hình Nước, duy trì 2 lượt


Tham khảo

Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcBetty
Bài tiếp theoMaiya