Cách liên kết Hero – Thành Phố Bay

456

Một số mẫu hướng dẫn để các bạn liên kết Hero và nhận được hiệu ứng cộng nhiều tài nguyên trong Thành Phố Bay (Floating Realm)

Lưu ý: Để có thể đặt vị trí của Narm vào ô Phi binh, bạn phải master nhánh nghề Phi binh của Narm (sau khi đặt vào rồi thì bạn có thể chuyển nghề tuỳ ý cho Narm, kết quả liên kết này sẽ không bị thay đổi)

Bài trướcYulia
Bài tiếp theoRainforce