Grenshiel

475


Grenshiel Liên minh công chúa
Đại sư chiến lược
Cội nguồn ánh sáng

Danh hiệu
Lưỡi gươm bầu trời
Thống lãnh tối cao

Thiên phú Mô tả

[Linh hồn Tuyết] (6 sao)

ATK và DEF tăng +25% khi chiến đấu với quân địch có tầm di chuyển thấp hơn Grenshiel. Khi kết thúc hành động, nếu đang ở trong Vùng nguy hiểm, Grenshiel nhận được [Băng giá ẩn thân]: Chống lại tất cả những hiệu ứng xấu.

Khi bị tấn công và vào trận chiến, nhận được [Mệnh lệnh]: Những kẻ địch xung quanh chỉ có thể di chuyển được 2 ô, duy trì 1 lượt.

Khiên chắn có thể hấp thụ 25% HP thiệt hại, không thể giải trừ. Sau khi kích hoạt Kiên chắn sẽ bị phá vỡ, cần 1 lượt để tự kích hoạt trở lại.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Azusa(click xem)

Adankelmo(click xem)


Grenshiel Kỹ năng
[Đông giá thập tự chinh] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 5 lượt.

[Nội tại] Lúc bắt đầu trận chiến và khi một đồng minh [Đại sư chiến lược] kết liễu được một quân địch, ATK và DEF của toàn bộ các đồng minh [Đại sư chiến lược] được tăng thêm đáng kể, duy trì 4 lượt. (Kỹ năng này không thể kết hợp với những kỹ năng tăng sức mạnh khác, chỉ được kích hoạt một lần mỗi lược đi)

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn muc tiêu, gây 1.8x thiệt hại. Xoá bỏ 3 hiệu ứng có lợi của quân địch trước khi vào trận chiến. Nếu kẻ địch không phải là một Phi binh, Grenshiel đươc quyền tấn công trước. Sau trận chiến, kẻ địch không thể di chuyển và hộ vệ, giảm trừ 20% sát thương nhận vào, hiệu ứng có tác dụng trong 1 lược, không thể giải trừ.

[Vòng vây băng giá] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 5 lượt.

[Sát thương vật lý] Gây 0.36x thiệt hại cho tất cả các kẻ địch xung quanh trong vòng 2 ô, gây hiệu ứng -2 Di chuyển trong 2 lượt. Nếu quân địch đã bị hiệu ứng giảm trừ di chuyển, có 20% khả năng không thể hành động ở lượt đi tiếp theo. Sau khi sử dụng kỹ năng này, Grenshiel nhận được [Khiên] trong 2 lượt.

[Kiên băng giá] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 4 lượt.

[Kích hoạt] Khi được kích hoạt, gây hiệu ứng [Khiên băng giá] cho vị trí mục tiêu. Địa hình nơi thi triển [Khiên băng giá] sẽ có [Mệnh lệnh]: Tất cả các đồng minh trong vòng 2 ô xung quanh sẽ được tăng DEF và MDEF +10%, kẻ địch ở cách xa 1 ô sẽ bị giảm -2 Di chuyển, duy trì 1 lượt. Sau khi sử dụng [Khiên băng giá] Grenshiel có thể tiếp tục di chuyển thêm 3 ô và tấn công. (Khi sử dụng kỹ năng này, các hiệu ứng có lợi sẽ không bị tính giảm trừ lượt đi)

[Kiếm khí] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x sát thương. Lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến.

[Cảnh báo] (1-cost) Nội tại.

[Bị động] Khi tấn công và vào trận chiến, DEF +12%

[Cổ tay sắt] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 2 lượt.

[Nội tại] Hộ vệ tất cả các đòn tấn công vật lý cho đồng minh đứng cạnh bên.

[Kích hoạt] Tầm xa Hộ vệ được tăng thành 2, ATK được tăng thêm +20%, nhận được [Ngăn chặn], duy trì 2 lượt.

[Sấm sét] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nếu kẻ địch bị kết liễu, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này sẽ được giảm 3 lượt (có thể tiếp tục sử dụng ngay)

[Gió thì thầm] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 1 vòng tròn – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Gây 0.3x AoE sát thương cho những kẻ địch trong vị trí 1 vòng tròn xung quanh và gây hiệu ứng xấu

[Tấn công trực diện] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 5 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.7x sát thương. Trước trận đấu thêm 20% ATK vào chỉ số DEF và cấm nội tại của địch, duy trì 2 lượt.


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcJoa & Conny (J&C)
Bài tiếp theoVan