Grenier

490

Thiên Phú

Tenacity
1-Star Khi bị tấn công, có 50% cơ hội tăng 5% ATK và DEF sau trận chiến. Kéo dài 2 lượt. Có thể xếp chồng lên nhau 2 lần.
2-Star Khi bị tấn công, có 60% cơ hội tăng 6% ATK và DEF sau trận chiến. Kéo dài 2 lượt. Có thể xếp chồng lên nhau 2 lần.
3-Star Khi bị tấn công, có 70% cơ hội tăng 7% ATK và DEF sau trận chiến. Kéo dài 2 lượt. Có thể xếp chồng lên nhau 2 lần.
4-Star Khi bị tấn công, có 80% cơ hội tăng 8% ATK và DEF sau trận chiến. Kéo dài 2 lượt. Có thể xếp chồng lên nhau 2 lần.
5-Star Khi bị tấn công, có 90% cơ hội tăng 9% ATK và DEF sau trận chiến. Kéo dài 2 lượt. Có thể xếp chồng lên nhau 2 lần.
6-Star Khi bị tấn công, có 100% cơ hội tăng 10% ATK và DEF sau trận chiến. Kéo dài 2 lượt. Có thể xếp chồng lên nhau 3 lần.

Mở bonds DEF : Hein

Mở bonds ATK : Ledin

Đồ và phụ ma tham khảo :

Bài trướcAlmeda
Bài tiếp theoBrenda