Giáo Binh

444
Dark Centurion

Level 1: Khi HP lính trên 10%, khi bị tấn công vào trận chiến,có xác suất 30% sau cuộc chiến gây ra sát thương [ngạnh] của anh hùng.

Level 10: Khi HP lính trên 10%, khi bị tấn công vào trận chiến,có xác suất 100% sau cuộc chiến gây ra sát thương [ngạnh] của anh hùng.

 

HP 48 ATK 40 DEF 26 MDEF 16 Range 1 Grid 3

 

Vanguard Lancer

Level 1: Khi HP của lính dưới 70%, đòn tấn công tăng 15%.

Level 10: Khi HP của lính dưới 70%, đòn tấn công tăng 45%.

 

HP 43 ATK 40 DEF 23 MDEF 17 Range 1 Grid 3

 

 

Heavy Centurion

Level 1: Tấn công và phòng thủ tăng 10% khi bị tấn công

Level 10: Tấn công và phòng thủ tăng 30% khi bị tấn công

 

HP 48 ATK 37 DEF 23 MDEF 17 Range 1 Grid 3

 

 

Amazon Champion

Level 1: Atk tăng 10% khi tấn công và 30% xác suất để giảm 20% tấn công và phòng thủ của kẻ địch trong một hiệp.

Level 10: Atk tăng 30% khi tấn công và 75% xác suất để giảm 20% tấn công và phòng thủ của kẻ địch trong một hiệp.

 

HP 40 ATK 43 DEF 22 MDEF 20 Range 1 Grid 3

 

Crystal Titan

Level 1: Sau khi hành động,hồi 10% máu của lính. Khi bị tấn công bằng phép thuật, lính này phản lại 10% sát thương.

Level 10: Sau khi hành động,hồi 10% máu của lính. Khi bị tấn công bằng phép thuật, lính này phản lại 30% sát thương.

 

ATK 34 DEF 22 MDEF 22 Range 1 Grid 3

 

Phalanx

Level 1: Sát thương vật lý giảm 10%

Level 10: Sát thương vật lý giảm 30%

 

HP 48 ATK 37 DEF 26 MDEF 16 Range 1 Grid 3

 

 

Lava Titan

Level 1: Sau khi hành động, thi triển [đốt cháy] lên kẻ địch trong vòng 2 ô. 10% HP sẽ bị mất khi kết thúc hành động.

Level 10: Sau khi hành động, thi triển [đốt cháy] lên kẻ địch trong vòng 2 ô. 30% HP sẽ bị mất khi kết thúc hành động.

 

HP 53 ATK 34 DEF 26 MDEF 19 Range 1 Grid 3

 

Stone Colossus

Level 1: Khi HP của lính dưới 70%, tất cả các sát thương nhận vào đều giảm 10%.

Level 10: Khi HP của lính dưới 70%,tất cả các sát thương nhận vào đều giảm 30%.

 

HP 48 ATK 34 DEF 28 MDEF 16 Range 1 Grid 3

 

Tree guard

Level 1: Lính tăng thêm 10% khi được hồi máu. Khi HP của lính là 100%, tấn công, phòng thủ và phòng thủ phép thuật tăng 15%.

Level 10: Lính tăng thêm 30% khi được hồi máu. Khi HP của lính là 100%, tấn công, phòng thủ và phòng thủ phép thuật tăng 45%.

 

HP 43 ATK 43 DEF 23 MDEF 17 Range 1 Grid 3

Bài trướcCâu hỏi nữ thần – Chọn nghề cho Matthew
Bài tiếp theoVũ Khí SSR