Gerold & Layla (G&L)

535

Gerold & Layla Cội nguồn ánh sáng
Đại sư chiến lược

Danh hiệu
Hiệp sỹ bóng đêm
Sứ giả triều đình

Thiên phú Mô tả
[Ánh trăng thề ước] (6 sao)
Không bị giảm trừ thiệt hại khi tấn công cận chiến.

Khi tấn công tầm xa sẽ hồi phục cho tất cả đồng minh bằng 1.5x chỉ số ATK + INT của G&L, xoá bỏ 1 hiệu ứng xấu cho mỗi đồng minh.

Khi tấn công cận chiến hồi phục 30% sát thương gây ra cho bản thân G&L và miễn nhiễm với những hiệu ứng bất lợi. Duy trì 1 lượt


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Dieharte

(click xem)

Tiaris

(click xem)


Gerold & Layla Kỹ năng
[Layla chúc phúc] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt

[Thay đổi trạng thái] Khi được kích hoạt, Layla gửi tất cả sức mạnh của cô ấy cho Gerold (biến thành một Kỵ sỹ bóng đen đơn độc) và nhận được [Siêu nâng cấp]: Sát thương được xem là sát thương vật lý và 50% chỉ số INT được cộng dồn vào ATK. Duy trì 2 lượt. Sau khi sử dụng, có thể di chuyển thêm 3 ô và tấn công. Sau khi sử dụng, kỹ năng này chuyển thành [Gerold bảo hộ]:

[Thay đổi trạng thái] Khi được kích hoạt, Gerold gửi tất cả sức mạnh của anh ấy cho Layla (biến thành Layla đơn độc) và nhận được [Tinh thông pháp thuật]: Sát thương được xem là sát thương ma pháp và 50% chỉ số ATK được cộng dồn vào INT. Duy trì 2 lượt. Sau khi sử dụng, có thể di chuyển thêm 3 ô và tấn công. Sau khi sử dụng, kỹ năng này chuyển thành [Layla chúc phúc]

[Ma quyền] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt

[Hỗ trợ]: Nhận [Ma quyền]: Sát thương pháp thuật được xem như là Sát thương vật lý, 10% của ATK được cộng dồn vào INT. Duy trì 4 lượt

[Truyền sức] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt

[Hỗ trợ] Nhận [Truyền sức]: Tất cả sát thương vật lý được xem như là Sát thương pháp thuật, 10% của INT được cộng dồn vào ATK. Duy trì 4 lượt

[Đâm mạnh] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại. Gây hiệu ứng [Dời chổ] Đẩy kẻ địch lùi ra xa 2 ô, giảm chỉ số DEF -20% và không thể phòng vệ. Duy trì 2 lượt

[Chỉ huy tiến công] (2-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] ATK & INT tất cả đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +10%

[Lời thánh] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Ác Ma. Sau khi sử dụng, chữa trị cho một đồng minh có % HP thấp nhất (lượng hồi phục bằng 4x chỉ số INT của G&L)

[Thiền định] (1-cost) Nội tại

[Hỗ trợ] Khi HP >90%, chỉ số INT/MDEF được tăng +10%

[Lao tới] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Trước trận chiến, DEF và MDEF được gia tăng +30%

[Tiếp tục di chuyển] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi bắt đầu trận chiến, sát thương gia tăng 10%. Nếu chưa sử dụng hết ô di chuyển, có thể Tiếp tục di chuyển sau trận chiến.


Tham khảo

Trang phục
Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com
Bài trướcEstelle
Bài tiếp theoShelfaniel