Eshean

129


Eshean Liên minh công chúa
Quân ánh sáng
Sao băng rơi

Danh hiệu
Hào quang kiếm
Nữ thần Valkyrie

Thiên phú Mô tả

[Hào quang giới]

Gia tăng ATK & DEF +25%

Khi bắt đầu lượt đi, nếu số cộng dồn [Vinh quang] chưa đạt đến giới hạn, sẽ được nhận 1 cộng dồn [Vinh quang]: Sát thương gây ra gia tăng +10%, có thể cộng dồn, lên đến 3 lần, không thể bị hoá giải. Nếu Eshean đạt đến giới hạn cộng dồn [Vinh quang], kích hoạt sử dụng toàn bộ [Vinh quang]: Thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng được giảm -5 lượt.

Khi kết thúc hành động, có thể phóng thích ra một [Kỹ năng tuyệt kỹ]:

[Sự tái sinh]: Hồi phục HP cho binh lính

[Mệnh lệnh động viên]: Gia tăng khả năng tấn công của mục tiêu

[Điều quân khiển tướng]: Mục tiêu có thể [Hoạt động lại]


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềHào quang kiếm Hofmann(click xem)


Eshean Kỹ năng
[Quang vinh trở về] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 ô – Hồi chiêu 5 lượt.

[Nội tại] Khi đang sở hữu [Vinh quang], Eshean sẽ không bị tử thương mà thay vào đó sẽ bị xoá tất cả [Vinh quang], giảm thời gian hồi chiêu tất cả kỹ năng đi -5 lượt và hồi phục 30% HP (Kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi màn chơi)

[Sát thương vật lý]: Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.3x sát thương. Với mỗi cộng dồn [Vinh quang] đang có, sát thương của kỹ năng này sẽ được +15% cho mỗi cộng dồn. Nếu Eshean có 2 hoặc nhiều hơn [Vinh quang] sẽ gây thêm hiệu ứng [Loá mắt] cho mục tiêu trước trận chiến, không thể giải trừ. Khi mục tiêu hoàn toàn bị hạ gục, tất cả [Vinh quang] sẽ được xoá bỏ, thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng được giảm -5 lượt, có thể di chuyển tiếp 5 ô.

[Hào quang chúc phúc] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 2 lượt.

[Chỉ huy] Với mỗi đồng minh đứng cạnh bên trong vòng 2 ô, tỷ lệ bị bạo kích được giảm đi -30%, sát thương tầm xa cũng được giảm đi -15%.

[Hỗ trợ] Gia cường thêm những hiệu ứng của [Thiên phú] thi triển khi kết thúc hành động:

[Sự tái sinh]: Hồi phục HP cho binh lính, được gia cường phục hồi 80% và có thể sử dụng trên một đồng minh

[Mệnh lệnh động viên]: Gia tăng khả năng tấn công và phòng thủ của mục tiêu

[Điều quân khiển tướng]: Mục tiêu được gia tăng Di chuyển +2, duy trì 2 lượt

[Cưỡi kỳ lân] (1-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 4 lượt.

[Hỗ trợ] Khi kích hoạt, với mỗi cộng dồn [Vinh quang] đang có, sẽ nhận lại được một hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên. Sau khi sử dụng, có thể di chuyển thêm 3 ô.

Nếu có 2 hoặc nhiều hơn cộng dồn [Vinh quang], có thể di chuyển 4 ô và tấn công.

Nếu sử dụng kỹ năng này, sẽ không thể kích hoạt [Điều quân khiển tướng] khi kết thúc hành động, các hiệu ứng có lợi không bị tính giảm trừ lượt đi.

[Kiếm khí] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x sát thương. Lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến.

[Sấm nộ] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Nhận [Cưỡi gió] trước trận chiến: Khi HP lớn hơn 50%, Thiệt hại nhận vào giảm -15%. Duy trì 2 lượt

[Nhật quang kích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Sau trận chiến, hồi phục HP bằng 30% thiệt hại đã gây ra.

[Bền bĩ] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi vào trận chiến, DEF +7%

[Nghịch cảnh] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi HP < 70% thì ATK/DEF +10%

[Linh hồn Kiếm] (2-cost) Tầm xa 1 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.8x sát thương. Trước khi vào trận chiến, giải trừ 5 hiệu ứng có lợi của kẻ địch. Gây ra [Cấm trị liệu], duy trì 2 lượt, không thể giải trừ


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcNemia
Bài tiếp theoHofmann