Elaine

308


Elaine
Sao băng rơi
Đại sư chiến lược
Đầu mối không gian

Danh hiệu
Nữ kiếm sỹ
Kiếm thánh

Thiên phú Mô tả

[Ý chí thanh gươm] (6 sao)

ATK và SKILL +20%

Sau khi kết thúc hành động, với mỗi sát thương gây ra trực tiếp (tính luôn cả sát thương cố định), nhận 1 cộng dồn [Ý nguyện kiếm]. Nếu Elaine không thực hiện tấn công, tất cả những di chuyển còn lại được chuyển thành [Ý nguyện kiếm]: Sát thương gây ra +3%, không thể miễn nhiễm hoặc giải trừ, có thể cộng dồn lên đến 7 lần.

Nếu sau khi kết thúc hành động, Elaine đã tấn công ở lượt này và có 7 cộng dồn [Ý nguyện kiếm], sẽ được hồi phục +50% HP và được quyền [Hoạt động lại], sau khi hoàn thành hành động sẽ xoá bỏ tất cả cộng dồn [Ý nguyện kiếm]. Hiệu ứng [Hoạt động lại] chỉ có thể xuất hiệu 1 lần mỗi lượt đi.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềNữ kiếm sỹ Nâng cấp nghềKiếm thánh

Elaine Kỹ năng
[Sao băng kiếm] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 4 lượt

[Nội tại] Nếu Elaine đang có [Ý nguyện kiếm], Di chuyển +2. Khi bị buộc vào trận chiến bằng Tấn công vật lý, chỉ số SKILL của Elaine càng cao hơn kẻ địch bao nhiêu, càng được giảm trừ sát thương nhận vào bấy nhiêu, có thể được giảm trừ sát thương lên đến -80%. Hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra 2 lượt đi một lần.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.8x thiệt hại. Lính cận chiến cũng có thể tham gia đòn tấn công này. Sau trận chiến gây sát thương cố định không thể chống đỡ cho nhiều nhất 3 quân địch trong vòng 2 ô tính từ mục tiêu, sát thương bằng 0.1x ATK của Elaine. Nếu kẻ địch bị tiêu diệt, nhận 4 cộng dồn [Ý nguyện kiếm]. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ thiệt hại khi tấn công cận chiến.

[Thập tự bạc] (1-cost) Thi triển đường thẳng – Tầm xa 6 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công kẻ địch theo một đường thẳng, gây 0.2x AoE thiệt hại. Gây thêm hiệu ứng [Cấm sử dụng kỹ năng nội tại], duy trì 2 lượt

[Lăng kính phản chiếu] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.4x thiệt hại. Lính cận chiến có thể cùng tham gia đòn tấn công này. Trước và sau khi vào trận chiến, gây 1 sát thương cố định bằng 1x ATK của Elaine. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ thiệt hại khi tấn công cận chiến.

[Vở hợp xướng] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 ô – Hồi chiêu 3 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công kẻ địch trong tầm kỹ năng, gây 0.3x AoE thiệt hại. Xoá đi 1 hiệu ứng có lợi của mỗi mục tiêu và Elain nhận được Miễn nhiễm với ATK/INT giảm trừ, duy trì 2 lượt

[Nhìn thấu suốt] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khả năng bạo kích tăng +15%. Khi gây sát thương, vô hiệu hoá kỹ năng nội tại của mục tiêu, duy trì 2 lượt.

[Nghịch cảnh] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi HP < 70% thì ATK/DEF +10%

[Chỉ huy kỹ thuật] (2-cost) Nội tại

[Nội tại] Gia tăng SKILL của tất cả các đồng minh trong vòng 3 ô thêm +20%

[Nhật quang kích] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Sau trận chiến, hồi phục HP bằng 30% thiệt hại đã gây ra.

[Ánh dương] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Khi vào trận đấu cận chiến, sau khi kết thúc sẽ có 30% khả năng được hồi phục HP (lượng hồi phục bằng 30% sát thương đã gây ra trong trận chiến đấu)


Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcAgnes
Bài tiếp theoToguro Brothers