Đồ Đặc Quyền SSR

668

Exclusive Equipment

Elwin: Errant Knight

Weapon: 437HP|107ATK

ATK +10%

Khi gây sát thương kỹ năng, 30% cơ hội giảm 5 CD của kỹ năng.

 

 

Lana: Black Bride

Armor: 583HP|54DEF

HP + 5%. Trước khi vào trận, kẻ địch nhận được 1 debuff ngẫu nhiên

như : ATK / INT-20%, DEF-20%, MDEF-30%, Damage-20%, hoặc Damage nhận vào + 20%.

 

Dieharte: Golden Lion

Helmet: 583HP|48MDEF

MDEF +10%

Sau khi giết thành công kẻ địch và kết thúc lượt, làm choáng 1 kẻ địch khác trong vòng 3 ô.

 

Matthew: Kizuna Band

Accessory: 509HP|75ATK

Khi một đồng minh ở trong 2 ô xung quanh, ATK, DEF và MDEF được tăng 10%

 

 

Imelda: Gorgeous Red

Helmet: 364HP|65MDEF

MDEF +10%

Khi kết thúc hành động, tặng cho 4 đồng minh trong 2 ô “Miễn nhiễm với sát thương cố định”,

 

Altemuller: Riguler Crown

Helmet: 437HP|59MDEF

 

DEF +5% MDEF+5%.

Các buff cho bản thân kéo dài thêm 1 lượt.

 

Sonya: Dark Dawn

Weapon: 107ATK|107INT

ATK + 5% INT + 5%. Trước khi tấn công cận chiến, gây sát thương cố định bằng 2 x INT của sonya. Trước khi tấn công tầm xa, gây sát thương cố định bằng 2 x ATK của sonya

 

 

Jugler: Jugler’s Gift

Helmet: 583HP|48MDEF

HP +5%

Sau trận chiến, phục hồi 10% HP tối đa. Có kỹ năng bỏ qua giới hạn COST

 

Liffany: Fairy Wings

Accessory: 75INT|43MDEF

INT +5%

Sau khi tấn công, có thể di chuyển 2 ô.

 

 

Rachel: Protective Rune Suit

Armor: 583HP|54DEF

HP +5%

Trước khi bị tấn công bằng cận chiến, gây sát thương cố định bằng 1 x INT của Rachel 1 lần cho kẻ địch.

 

Emerick: Farsight

Helmet: 583HP|48MDEF

 

HP +10%. Sau khi hành động, tất cả kẻ thù trong 2 ô sẽ nhận được 1 debuff ngẫu nhiên

như : Lực di chuyển -1, ATK/INT -15%, DEF -15%, MDEF -20%, Damage gây ra -15%, Damage nhận+15%.

 

Hein: My, my, my Princess?

Helmet: 364HP|65MDEF

HP +5%.

Điểm cộng dồn thiên phú tối đa + 1. Có thể nhận được buff ” Liên minh công chúa “

 

Cherie: 1UP

Armor: 509HP|59DEF

DEF +5% MDEF +5%.

Đơn vị không thể nhận sát thương chí mạng khi tấn công [4 CD].

 

 

Shelfaniel:Caconsis’s Crown

Helmet: 364HP|65MDEF

MDEF +10%.

Sau khi hành động, có 30% cơ hội nhận “phạm vi kỹ năng +1” và “tầm đánh +1” trong 1 lượt.

 

Kirikaze: Bamboo Hat

Helmet: 437HP|59MDEF

DEF +5% MDEF +5%.

Khi HP của đơn vị là 100%, kỹ năng được tăng thêm 30%.

 

 

Lanford: Lanford’s Second Election

Helmet: 583HP|48MDEF

DEF+10%

Phạm vi thiên phú +1.

 

 

Freya: Crown of Thorns

Helmet: 364HP|65MDEF

 

MDEF +10%

Khi bị tấn công, kẻ địch phải chịu sát thương cố định bằng 2.0x MDEF trước khi chiến đấu.

 

Ledin: Trial of Faith

Weapon: 583HP|85ATK

DEF +5% MDEF +5%.

Sau khi giết kẻ thù, nhận được buff “Khi nhận sát thương chí mạng, khôi phục HP đã mất.” [2 CD]

 

Almeda: Chất Nhầy Xúc Tu

Weapon: 583HP|85INT

INT +10%

Sau khi tấn công, -1 Di chuyển và Không thể Bảo vệ.

 

 

Angelina: Flower in the Wind

Helmet: 437HP|59MDEF

DEF +10%.

Khi kích hoạt ” Hành động lại “, thời gian bản thân kèm buff không bị giảm. [3 CD]

 

Egbert: Garb of Firewalking

Armor: 583HP|54DEF

HP +5% MDEF +5%.

Sau khi bị tấn công chịu sát thương, +1 phạm vi . + 1 tầm đánh kỹ năng.

 

Zerida: Scarlet Embrace

Helmet: 437HP|59MDEF

HP +5%

Sau khi hành động, nếu không có đồng minh nào trong vòng 2 ô, hồi 20% HP  và giải trừ 1 debuff.

 

Feraquea: Nightmare Casque

Helmet: 437HP|59MDEF

HP +5%

Khi giao chiến với lính tương khắc . CÔNG + 20%.

 

 

Lambda: Yggdrasil Blossom

Accessory: 75INT|43MDEF

INT +5%.

Khi gây sát thương bằng một kỹ năng, sẽ có 10% cơ hội giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng -5 (tỉ lệ tối đa đến 50%).

 

Silver Wolf: Mask of Righteousness

Helmet: 437HP|59MDEF

MDEF +5%

Khi tấn công, nếu bạn có số buff x2 hoặc nhiều hơn đối phương , có thể tấn công trước.

 

Grenier: Crown of Dreams

Helmet: 583HP|48MDEF

MDEF +10%

Khi đơn vị có 7 buff trở lên, nhận + 50% sát thương phản đòn.

 

 

Alustriel: Wind Plume

Helmet: 437HP|59MDEF

MDEF +10%.

Khi ở trên ô Rừng, Núi hoặc Đồng cỏ, đơn vị có thể bỏ qua bảo vệ và phục hồi 20% sát thương gây ra thành HP.

 

Leon: Blue Dragon Carapace

Armor: 437HP|65DEF

DEF +10%

Sau khi nhận sát thương, đơn vị có thể bỏ qua hình phạt địa hình trong 1 lượt.

 

Lance: Crown of Kalxath

Helmet: 583HP|48MDEF

HP +5%

Khi ở trong lực lượng lính hỗn hợp, Sát thương gây ra + 20%.

 

 

Gizarof: Scepter of Destruction

Weapon: 437HP|107INT

INT +5%, HP +5%

Sau khi sử dụng một kỹ năng, nếu có một ” Thể cấu tạo “, 1 skill được thêm vào ngẫu nhiên cho ” Thể cấu tạo” .

 

Serena: Dawnguard

Armor: 437HP|65DEF

DEF + 10%

Đồng minh trong 3 khối có ít hơn 80% máu được coi là không có lính.

 

Angelica: Super Gadget Hat

Helmet: 364HP|65MDEF

DEF/ MDEF +5%. Sau khi hành động, phục hồi 30% HP ” lính triệu hồi của đồng minh ” có lượng máu thấp nhất.

 

 

Helmet: 364HP|65MDEF

HP +5%

Nếu đơn vị không di chuyển hoặc  gây sát thương trong lượt này, có thể hành động lại. [4 CD]

 

Sigma: Precision Scope

Helmet: 437HP|59MDEF

HP +5%

Khi kết thúc hành động, có 25% cơ hội nhận được “ATK / INT + 20%”. Kéo dài 4 lượt.

 

Alfred: Heart of the Ocean

Accessory: 75ATK|37Skill

ATK +8%. Khi vào trận, nếu tướng địch không phải là hệ “Thủy”, thì gây hệ “Thủy”, kéo dài 1 lượt. Nếu HP của đơn vị này là 100%, thì nhận được trạng thái “Trong nước”, kéo dài 1 lượt. Trạng thái “nước” cho bản thân có 2CD.

 

Bernhardt: Overlord’s Armor

Armor: 437HP|65DEF

HP +5%

Phạm vi thiên phú +1.

 

 

Varna: Wingstriker Helmet

Helmet: 437HP|59MDEF

MDEF +10%. Khi sử dụng kỹ năng tấn công AoE, hiệu ứng kéo dài +1. Nếu sát thương được gây ra, hiệu ứng này có 4CD.

 

 

Betty: Burning Meteor

Helm: 583HP|48DEF

HP +10%

Tăng sát thương cố định gây ra khi HP của lính thấp hơn, lên đến 30%.

 

Sophia: Lost Light

Armor: 583HP|54DEF

HP +5%.

Khi sử dụng các kỹ năng lên đồng minh, có thể thêm các buff: “ATK / INT + 15%” và “MDEF + 20%”. Kéo dài 2 lượt.

 

Narm: Valkyrie Star

Helm: 437HP|59MDEF

MDEF +10%

Thiên phú của tướng có thời gian hồi chiêu -1.

 

 

Virash: Assault Shell

Armor: 509HP|59DEF

DEF +10%

Khi anh hùng nhận sát thương chí mạng và không chết, nhận được 1 buff ngẫu nhiên.

 

Oliver: The Brave’s Handiwork

Helm: 437HP|59MDEF

HP, MDEF +5%

Sau khi gây ra được một đòn chí mạng, phá 1 debuff cho mình nếu có và nhận 1 lần buff.

 

Brenda: Moon’s Recollection

Armor: 437HP|65DEF

HP, DEF +5%.

Khi một “hành động lại” có hiệu ứng từ thiên phú được kích hoạt, loại bỏ 2 debuff khỏi bản thân và nhận “sát thương gây ra” + 10%, sát thương nhận -10%. Kéo dài 1 lượt.

 

Aka: Touch of the Holy Spirit

Weapon: 107ATK|107INT

ATK/INT +10%.

Sau khi hành động, triệu hồi một [Tinh linh sói] bên cạnh tướng. [Tinh linh sói] này sẽ kế thừa 75% chỉ số của Aka. (Bạn chỉ có thể có 1 [Tinh linh Sói] cùng một lúc. Hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra một lần trong mỗi trận chiến).

Vargas: The Crimson Dragons’ Brilliance

Armor: 437HP|65DEF

DEF +10%

Nếu tướng đang chịu tác dụng của [Power Stab], thì tướng có thể phản công một đòn tấn công tầm xa từ 2 phạm vi.

 

Bozel: Chaos’s Boon

Weapon: 583HP|54DEF

MDEF +10%

Sau khi gây sát thương lên kẻ địch, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên.

 

 

Chris: Saint’s Praise

Weapon: 437HP|59MDEF

HP +5%, MDEF +5%

Sau khi hành động, nếu lượt này gây sát thương, thì Thiên Phú sẽ tăng thêm 1 lần buff cho mỗi mục tiêu. Sau khi đánh bại một hệ Quái Vật, có thể “hành động lại”. (Thời gian hồi chiêu khi Hành động Lại là 2 lượt).

 

Ilucia: Midsummer Remembrance

Weapon: 583HP|85ATK

DEF +5%, MDEF +5%

Trước khi bị tấn công trong trận chiến, tạo hiệu ứng “Tidal Surge” cho bản thân. Kéo dài 1 lượt. Khi ở trong nước, nhận tất cả các đòn tấn công cho đồng minh trong vòng 1 lượt.

 

Maiya: Desperate Duster

Weapon: 437HP|107INT

INT +10%

Cách di chuyển của đơn vị trở thành [Bay]. Kỹ năng AoE từ đơn vị này có thể xóa các hiệu ứng địa hình của địch. Sau khi kết thúc hành động, phá 1 debuff cho đồng minh trong vòng 2 ô.

 

Renata: Dragonmaster’s Crown

Helm: 437HP|59MDEF

HP +5%, MDEF +5%

Thời gian debuff gây ra cho kẻ địch +1. Bất cứ khi nào Thiên Phú của tướng được kích hoạt, nhận được [Windride] và miễn nhiễm “ATK / INT giảm” và miễn nhiễm “không thể dùng kỹ năng”. Kéo dài 2 lượt. Tướng có thể nhận được buff fact team [Sao Băng Rơi].

Shilinka: Feathered Mask

Helm: 437HP|59MDEF

DEF +10%

Khi chủ động tấn công và vào trận, sát thương gây ra + 12%. Các Buff đã nhận + thêm 1 turn. Khi ở trạng thái Slumber, các buff đã nhận sẽ được kéo dài không mất.

Bài trướcTrang Sức SSR
Bài tiếp theoHỗn hợp binh chủng – Mixed Forces – Hướng dẫn lựa chọn binh chủng