Cung & Sát Thủ

432
Dwarven Adventurer
Nhà thám hiểm người lùn
Level 1 : Dùng skill dạng đường thẳng. Damage lính tăng +5%.

Level 10 : Dùng skill dạng đường thẳng. Damage lính tăng +15%.

HP 34 | ATK 37 | DEF 17 | MDEF 20 | Range 2 | Move 3

Heroes: Hein, Imelda, Liffany, Lambda, Dios

Samurai
Level 1: Sát thương của lính không bị giảm trong các trận đánh cận chiến. Atk tăng 7% khi tấn công cận chiến. Crit tăng 7% khi tấn công tầm xa.

Level 10: Sát thương của đơn vị không bị giảm trong các trận đánh cận chiến. Atk tăng 20% khi tấn công cận chiến. Crit tăng 20% khi tấn công tầm xa.

HP 40 ATK 40 DEF 22 MDEF 22 Range 2 Move 3

Heroes: Silverwolf, Kirikaze, Karuma

Mist Dancer
Kunoichi Sương Mù

Level 1 :Crit tăng 15%. Đòn đánh chí mạng gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho kẻ địch.

Level 10 :Crit tăng 45%. Đòn đánh chí mạng gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho kẻ địch.

HP 20 ATK 37 DEF 22 MDEF 26 Range 2 Move 3

Heroes: Zerida, Cherie, Joshua, Silverwolf, Almeda, Feraquea, Olivier, Angelica

 

Bandit
Kẻ Ám Sát

Level 1: Crit tăng 10% và ATK tăng 5%

Level 10: Crit tăng 30% và ATK tăng 15%

HP 40 ATK 40 DEF 20 MDEF 20 Range 2 Move 3.

Heroes : Karuma, Dieharte, Feraquea, Joshua, Rodga, Zerida, Cherie, Matthew, Kirikaze, Hiei, Silverwolf.

 

Level 1: Crit tăng 30%. Đòn đánh chí mạng gây ra = 7% HP tối đa của kẻ địch dưới dạng sát thương cố định sau trận đấu.

Level 10: Crit tăng 30%. Đòn đánh chí mạng gây ra = 20% HP tối đa của kẻ địch dưới dạng sát thương cố định sau trận đấu.

HP 36 ATK 43 DEF 20 MDEF 20 Range 2 Move 3

Heroes: Dieharte, Joshua, Rodga, Sigma, Matthew, Hiei

 

 

Goblin Knight
Kỵ Sỹ Địa Tinh

Level 1: Tỉ lệ crit tăng 10%. Khi lính gây ra một crit, đánh cắp 1 hiệu ứng buff từ địch và thi triển 1 debuff

Level 10: Tỉ lệ crit tăng 30%. Khi lính gây ra một crit, đánh cắp 1 hiệu ứng buff từ địch và thi triển 1 debuff

HP 36 ATK 43 DEF 20 MDEF 20 Range 2 Move 5

Heroes: Matthew, Cherie, Zerida, Rodga

 

High Elf

Level 1: Atk và Def tăng 10% ở địa hình [Rừng] và [Núi]

Level 10: Atk và Def tăng 30% ở địa hình [Rừng] và [Núi]

HP 34 ATK 40 DEF 19 MDEF 23 Range 2 Move 3

Heroes: Chris, Jessica, Almeda, Karuma, Lambda, Narm, Cherie, Liffany, Sumire Kanzaki, Sigma, Hein, Rodga, Sophia, Olivier, Matthew, Luna, Shelfaniel, Wiler, Silverwolf

 

 

Demon Hunter
Đột Kích Nỏ Kỵ Binh

Level 1: Trước khi tấn công, có 30% cơ hội gây ra cho địch Di chuyển -2 và DEF -20%. Duy trì 1 lượt.

Level 10: Trước khi tấn công, có 75% cơ hội gây ra cho địch Di chuyển -2 và DEF -20%. Duy trì 1 lượt.

HP 36 ATK 37 DEF 20 MDEF 20 Range 2 Move 5

Heroes: Narm, Leticia, Sonya, Dieharte, Silverwolf, Tiaris, Luna, Alice, Varna, Dios, Alustriel, Imelda

 

Catapult
Xe Ném Đá

Level 1: Tăng phạm vi đánh lên 1. Khi tấn công, sát thương của lính giảm 30%. 7% cơ hội để gây 1 debuff

Level 10: Tăng phạm vi đánh lên 1. Khi tấn công, sát thương của lính giảm 10%. 20% cơ hội để gây 1 debuff

HP 31 ATK 37 DEF 17 MDEF 20 Range 3 Move 5

Heroes: Bozel, Wiler, Hiei, Lambda, Egbert, Alustriel, Zerida, Tiaris, Silverwolf

 

Firebrand Archer
Lính Bắn Tỉa Nỏ Lửa

Level 1: ATK tăng 10% khi tấn công.Sau trận đấu, gây sát thương cố định bằng 7% HP tối đa của kẻ địch.

Level 10: ATK tăng 30% khi tấn công.Sau trận đấu, gây sát thương cố định bằng 15% HP tối đa của kẻ địch.

HP 34 ATK 40 DEF 19 MDEF 23 Range 3 Move 3

Heroes: Hein, Joshua, Imelda, Sigma, Rachel, Matthew

 

Dark Elf
Xạ thủ Dark Elf

Level 1: Khi tấn công các lính có 100% HP, ATK và DEF tăng 15%.

Level 10: Khi tấn công các lính có 100% HP, ATK và DEF tăng 45%.

HP 31 ATK 40 DEF 17 MDEF 26 Range 3 Move 3

Heroes: Lana, Silverwolf, Gerald and Layla, Joshua, Bozel, Feraquea, Zerida, Imelda, Kirikaze, Sonya, Liffany, Matthew, Varna, Rachel, Egbert, Sigma, Lambda, Alustriel, Omega, Hiei

 

Sky Archer
Xạ Thủ Bầu Trời

Level 1: Cách di chuyển của lính thành [Bay]. ATK + 10% khi tấn công.

Level 10: Cách di chuyển của lính thành [Bay]. ATK + 30% khi tấn công.

HP 36 ATK 40 DEF 17 MDEF 23 Range 3 Move 3

Heroes: Narm, Varna, Sumire Kanzaki, Rodga, Liffany, Almeda, Rachel, Angelina, Olivie

 

Bolt Ranger
Kỵ Sỹ Lốc Xoáy

Level 1: Nếu bị tấn công khi HP của bạn trên 50%, có 30% cơ hội giảm 50% sát thương nhận vào.

Level 10: Nếu bị tấn công khi HP của bạn trên 50%, có 100% cơ hội giảm 50% sát thương nhận vào.

HP 40 ATK 37 DEF 22 MDEF 19 Range 2 Move 5

Heroes: Narm, Alice, Tiaris, Grenier, Luna, Dios

Bài trướcAka (Akaya)
Bài tiếp theoWiler