Celica

40


Celica Quân Ánh sáng
Mặt sau truyền thuyết
Liên minh Công chúa

Danh hiệu
Phù thuỷ pháp thuật
Quý bà thanh cao

Thiên phú Mô tả
[Giả kim thuật gia truyền] Chỉ số INT +20%

Thời gian hồi chiêu cho các kỹ năng [Chữa trị] và [Hỗ trợ] được giảm đi -1 lượt.

Khi kết thúc hành động, có thể chọn thay thế kỹ năng đã được sử dụng bằng 1 trong 3 kỹ năng ngẫu nhiên xuất hiện (dựa theo giới hạn kỹ năng)

(1-cost) kỹ năng ngẫu nhiên

(2-cost) kỹ năng ngẫu nhiên


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Ymir(click xem) Elisse(click xem)


Celica Kỹ năng
[Giả kim thuật] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Nội tại] Sau khi sử dụng kỹ năng hỗ trợ hoặc trị liệu, Celica sẽ tiếp tục lặp lại kỹ năng đó một lần nữa trên đồng minh đang sở hữu [Hồn thần]. Nếu Celica sở hữu [Hồn thần], tầm xa +2, sát thương gây ra gia tăng +30%.

[Kích hoạt] Kích hoạt sử dụng để áp đặt [Hồn thần] trên một đơn vị mục tiêu: hồi phục HP bằng 2.5 lần chỉ số INT của Celica sau trận chiến, thời gian duy trì các hiệu ứng có lợi +1 lượt, nhận hiệu ứng [Chống tử thương] (Không bị tử thương mà thay vào đó hồi phục 20% HP).

Sau khi đã kích hoạt [Chống tử thương] sẽ xoá bỏ [Hồn thần], đồng thời thời gian hồi chiêu của kỹ năng [Giả kim thuật] tăng thêm +1 lượt.

[Hồn thần] là hiệu ứng đặc biệt, không thể bị miễn nhiễm, không thể bị hoá giải.

[Cán cân công lý] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu ? lượt

[Hỗ trợ] Kích hoạt trên một mục tiêu đồng minh để hồi phục HP bằng 5 lần chỉ số INT của Celica, đồng thời giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng có thời gian hồi chiêu lâu nhất của mục tiêu về 0 lượt.

Kỹ năng này sẽ có thời gian hồi chiêu bằng với số lượt giảm trừ thời gian hồi chiêu đã thực hiện.

[Giáp hỗ trợ] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Hỗ trợ] Khi kích hoạt kỹ năng trên một mục tiêu đồng minh, áp đặt 3 cộng dồn [Giáp hỗ trợ]: Hiệu ứng trang bị của áo giáp tăng thêm +15%. Nếu hiệu ứng có lợi bị hoá giải, ưu tiên hoá giải [Giáp hỗ trợ] trước.

[Giáp hỗ trợ] có thể được cộng dồn, lên đến +5 cộng dồn [Giáp hỗ trợ]

[Siêu kháng phép] (2-cost) AoE mở rộng 3 ô – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Hỗ trợ] Những đồng minh trong vùng kỹ năng thi triển sẽ nhận được MDEF +30%, miễn nhiễm với các hiệu ứng: [Choáng], [Không thể nhận hiệu ứng có lợi], [Giảm khả năng di chuyển]. Duy trì 2 lượt

[Gia cường] (1-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Hỗ trợ] Đồng minh được thi triển kỹ năng này nhận ATK/INT +20% và miễn nhiễm với các hiệu ứng: Giảm ATK, Giảm INT, [Câm lặng]. Duy trì 2 lượt.

[Hơi thở rồng băng] (2-cost) Thi triển 3 đường thẳng – Tầm xa 5 – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương phép thuật] Tấn công tất cả kẻ địch theo 3 đường thẳng, gây 0.36x AoE thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Giáo binh. Gây thêm cho những mục tiêu -1 Di chuyển

[Siêu trị liệu] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 ô – Hồi chiêu 1 lượt

[Chữa trị] Phục hồi HP cho các đồng minh trong tầm kỹ năng bằng 3x chỉ số INT và giải trừ 1 hiệu ứng xấu cho mỗi đồng minh

[Lưỡi gió] (1-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Phi binh


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcYmir
Bài tiếp theoSerafina