captain Jack

107


Captain Jack Quân Ánh sáng
Sao băng rơi
Mặt sau truyền thuyết

Danh hiệu
Thủ lĩnh kiếm binh
Vua biển cả

Thiên phú Mô tả

[Hành trình khám phá]

Khi có 3 đồng minh hoặc nhiều hơn trong vòng 3 ô xung quanh Jack, chỉ số ATK +30%.

Khi kết thúc hành động, Jack có thể lựa chọn để sử dụng [Cắm mốc hiệu] trên một vị trí địa hình: Địa hình sẽ có hiệu ứng [Chỉ huy]: Tất cả những lính đồng minh trong vòng 2 ô xung quanh sẽ được hồi phục 15% HP khi kết thúc hành động trong vùng hiệu ứng này. Khi một lính đồng minh không phải là phi binh vượt qua 2 ô đia hình này, sẽ có khả năng chỉ tiêu tốn 1 điểm di chuyển, duy trì 1 lượt. (Tái kích hoạt: Hiệu ứng chỉ được tái kích hoạt sau 1 lượt đi khi đã được sử dụng)


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Elwin(click xem) Knight of Mystery(click xem)


Captain Jack Kỹ năng
[Cướp biển tàu ma] (3-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Nội tại] Khi ở trong địa hình nước, DEF +20%.

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.6x thiệt hại. Lấy cắp 2 hiệu ứng có lợi từ mục tiêu trước khi vào trận. Sau khi kết thúc trận chiến, có thể dịch chuyển tức thời đến gần điểm đã [Cắm mốc hiệu] trong phạm vi 2 ô xung quanh. Nếu mục tiêu hoàn toàn bị hạ gục, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này được giảm đi 2 lượt

[Tướng cướp một thời] (2-cost) Kích hoạt trên bản thân – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Kích hoạt] Khi kích hoạt tạo hiệu ứng ATK & INT gia tăng +20% cho tất cả những đồng minh trong phạm vi thi triển, duy trì 4 lượt.

Khi đồng minh đang ở trong phạm vi của [Cắm mốc hiệu], đồng thời nhận được hiệu ứng: Nếu ở trong địa hình nước, kiểu di chuyển của binh lính được xem như đi được trong nước (cho những đơn vị lính đi bộ hoặc cưỡi ngựa), duy trì 4 lượt.

[Chiến thuật hải trình] (1-cost) Nội tại

[Chỉ huy] Khi kết thúc lượt đi của người chơi, nếu đồng minh nào đang ở trong tầm hiệu ứng của [Cắm mốc hiệu], sẽ được nhận một hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên.

[Kiếm khí] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 2 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x sát thương. Lính cận chiến có thể cùng tham gia tấn công. Kỹ năng này không bị tính giảm trừ sát thương khi cận chiến

[Suy nhượt] (1-cost) Nội tại

[Nội tại] Trước trận chiến, 50% khả năng giảm trừ ATK và INT của kẻ địch -20%. Duy trì 1 lượt

[Lướt sóng] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Hồi chiêu 3 lượt

[Hỗ trợ] Tất cả địa hình có thể vượt qua được xem như địa hình Nước. Duy trì 2 lượt. Sau khi kích hoạt, có thể di chuyển thêm 2 ô và tấn công

[Sóng vỗ bờ] (2-cost) Đơn mục tiêu – Tầm xa 1 – Hồi chiêu 2 lượt

[Sát thương vật lý] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Ilucia nhận [Sóng thần] trong vòng 1 lượt

[Cảnh báo] (1-cost) Nội tại

[Bị động] Khi tấn công và vào trận chiến, DEF +12%

[Chỉ huy tiến công] (2-cost) Hỗ trợ

[Nội tại] ATK & INT tất cả đồng minh trong vòng 2 ô được gia tăng +10%


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcSP Bernhardt
Bài tiếp theoApotheosis