Bộ Binh

485
Princess Guards

Level 1: Khi bị tấn công, phạm vi đánh của lính là +1, tấn công tăng 10% và sát thương phép giảm 10%.

Level 10: Khi bị tấn công, phạm vi đánh của lính là +1, tấn công tăng 30% và sát thương phép giảm 30%.

HP 43 ATK 40 DEF 22 MDEF 23 Range 1 Grid 3

Heroes: Claret, Freya, Chris

 

Guardian Infantry

Level 1: Khi HP của lính cao hơn 80%, phòng thủ tăng 15% khi bị tấn công

Level 10: Khi HP của lính cao hơn 80%, phòng thủ tăng 45% khi bị tấn công

HP 53 ATK 37 DEF 23 MDEF 19 Range 1 Grid 3

Heroes: Leon, Lanford, Liffany, Bernhardt, Freya, Leonhardt, Elwin, Landius, Egbert, Vargas, Joshua, Kazuma

 

Cyborg

Level 1: Khi tấn công, lính này có thể đánh với đòn đánh tầm xa của tướng, và sát thương của lính tăng 10%.

Level 10: Khi tấn công, lính này có thể đánh với đòn đánh tầm xa của tướng, và sát thương của lính tăng 30%.

 

HP 40 ATK 43 DEF 22 MDEF 19 Range 1 Grid 3

Heroes: Sigma, Gizalof, Rainforce

 

Level 1: Khi HP của lính cao hơn 80%, đòn tấn công tăng 15%.

Level 10: Khi HP của lính cao hơn 80%, đòn tấn công tăng 45%.

 

HP 43 ATK 40 DEF 22 MDEF 17 Range 1 Grid 3

Heroes: Matthew, Vargas, Emerick, Juglar, Gizalof, Yusuke, Toguro brothers

 

Level 1: Tỉ lệ Crit tăng 10% và tấn công tăng 5%.

Level 10: Tỉ lệ Crit tăng 30% và tấn công tăng 45%.

 

HP 40 ATK 43 DEF 22 MDEF 19 Range 1 Grid 3

Heroes: Leon, Lanford, Estelle, Angelina, Claret, Kirikaze, Lester

 

Highland Warrior

Level 1: Tăng 5% tấn công và giảm 5% sát thương.

Level 10: Tăng 15% tấn công và giảm 15% sát thương.

 

HP 43 ATK 43 DEF 22 MDEF 20 Range 1 Grid 3

Heroes: Wiler, Betty, Matthew, Chris, Liana, Klose, Leonhardt, Alfred

 

Level 1: Khi tấn công. Tấn công của lính tăng 10%. Khi bị tấn công, khả năng phòng thủ của lính tăng thêm 10%.

Level 10: Khi tấn công. Tấn công của lính tăng 30%. Khi bị tấn công, khả năng phòng thủ của lính tăng thêm 30%.

 

HP 43 ATK 40 DEF 23 MDEF 19 Range 1 Grid 3

Heroes: Chris, Elwin, Grenier, Klose, Serena, Kazuma, Kirikaze, Sigma, Ledin, Yusuke, Lewin, Sakura, Yulia, Matthew, Estelle, Claret

 

 

Cyclops

Level 1: Nếu HP của lính thấp hơn đối phương, tấn công và phòng thủ sẽ tăng 10% trong trận chiến.

Level 10: Nếu HP của lính thấp hơn đối phương, tấn công và phòng thủ sẽ tăng 30% trong trận chiến.

 

HP 48 ATK 43 DEF 20 MDEF 19 Range 1 Grid 3

Heroes: Altemuller, Joshua, Vargas, Gizlof, Grenier, Yusuke, Juglar

 

 

Dark Guards

Level 1: Khi tấn công, sau trận chiến, địch nhận sát thương cố định = 5% HP của địch và HP của lính được phục hồi 10%.

Level 10: Khi tấn công, sau trận chiến, địch nhận sát thương cố định = 15% HP của địch và HP của lính được phục hồi 30%.

 

HP 53 ATK 37 DEF 23 MDEF 19 Range 1 Grid 3

Heroes: Bernhardt, Leonhardt, Freya, Sakura, Varna, Landius

 

Masked Maids

Level 1: Trước khi vào trận. Đổi 10% HP hiện tại của lính và tướng để tăng Atk, Def và Mdef của lính lên 15%.

Level 10: Trước khi vào trận. Đổi 10% HP hiện tại của lính và tướng để tăng Atk, Def và Mdef của lính lên 45%.

 

HP 36 ATK 40 DEF 23 MDEF 23 Range 1 Grid 3

Heroes: Ledin, Claret, Elwin, Yulia, Lewin, Kazuma, Olivier

Bài trướcTăng Lữ & Quái Vật
Bài tiếp theoCâu hỏi nữ thần – Chọn nghề cho Matthew