Langrisser SEA Banner (cập nhật đến 02/2024)

2214
17/10/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Listell(click xem)

Gustav

(click xem)

Renata

(click xem)

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Elwin(click xem)

Leon

(click xem)

Bernhardt

(click xem)

Người chơi tuỳ ý lựa chọn 2 Hero sẽ tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Có thể lựa chọn đến Ashemar và Lostham

24/10/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Grenshiel(click xem)

Joa & Conny(click xem)


31/10/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Ricky

(click xem)

Ares

(click xem)


07/11/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Lanford

(click xem)

Towa

(click xem)

Ironblood Commander(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi. 
Hero trong series Langrisser I, II, III

14/11/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Knight of Mystery(click xem)

Archon of the Moon(click xem)

Virash(click xem)

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Bozel(click xem)

Liana(click xem)

Luna

(click xem)


21/11/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Elaine

(click xem)

Agnes

(click xem)

Trong thời gian sự kiện, hạ gục quân địch và chiến thắng vật phẩm để nhận được mảnh ký ức SSR tướng Van và triệu hồi Van (miễn phí)
Van

(click xem)


28/11/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Noemi(click xem)

Lightbringer

(click xem)


05/12/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Clotaire(click xem) Lucretia

(click xem)

Maiya

(click xem)

Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

12/12/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Young Jessica(click xem) King of the Red Moon(click xem) Oboro(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Rachel(click xem)

Lana

(click xem)

Tiaris

(click xem)


19/12/2023 – Banner mới
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Awakened One từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Awakened One và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Awakened One. Nếu SSR nhận được không phải Awakened One và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Awakened One.
Awakened One
(click xem)
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Wehttam từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Wehttam và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Wehttam. Nếu SSR nhận được không phải Wehttam và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Wehttam.
Wehttam(click xem)
Leon sẽ lại toả sáng khi trở lại với biến thân SP
SP Leon(click xem)

26/12/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Elma

(click xem)

Adankelmo

(click xem)


02/01/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Kreuger(click xem)

Mu(click xem)

Azusa(click xem)

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Kaguya(click xem) Rozenciel(click xem)

Clarett(click xem)


09/01/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Landius(click xem) Yulia(click xem) Jugler(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Có thể lựa chọn đến Girl in Shell và Sword of Light & Shadow

16/01/2024 – Banner kết nối
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Đổi thẻ CP và 50 mảnh ký ức của hero trong banner này lấy 60 mảnh ký ức của hero mà bạn chưa sở hữu cũng trong banner này

King of the Red Moon(click xem)

Wandering Duelist(click xem)

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Đổi thẻ CP và 50 mảnh ký ức của hero trong banner này lấy 60 mảnh ký ức của hero mà bạn chưa sở hữu cũng trong banner này

Shilinka(click xem)

Rainforce(click xem)
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Đổi thẻ CP và 50 mảnh ký ức của hero trong banner này lấy 60 mảnh ký ức của hero mà bạn chưa sở hữu cũng trong banner này

Vincent(click xem)

Ilucia(click xem)

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Đổi thẻ CP và 50 mảnh ký ức của hero trong banner này lấy 60 mảnh ký ức của hero mà bạn chưa sở hữu cũng trong banner này

Tiaris(click xem) Dieharte(click xem)

23/01/2024 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Sagny(click xem) Amadeus(click xem)

30/01/2024 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Girl In Shell(click xem)

Light Genesis(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

06/02/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Alpha(click xem) Gizarof(click xem) Kertesz(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

13/02/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Vincent(click xem)

Epsilon(click xem)

Lostham(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Ledin(click xem) Rachel(click xem) Altemuller(click xem)

20/02/2024 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Sonia(click xem) Kirika(click xem)
Trong thời gian sự kiện, hạ gục quân địch và chiến thắng vật phẩm để nhận được mảnh ký ức SSR tướng Excela và triệu hồi Excela
Excela(click xem)

Bài trướcTiaris
Bài tiếp theoYoung Jessica