Langrisser GLOBAL Banner (cập nhật đến 09/2024)

1153

Dự đoán lịch tướng SSR – Langrisser GLOBAL


23/05/2024 – Banner mới

Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Sovereign of the Ice Abyss (SOIA) từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Sovereign of the Ice Abyss và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Sovereign of the Ice Abyss. Nếu SSR nhận được không phải Sovereign of the Ice Abyss và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Sovereign of the Ice Abyss
Sovereign of the Ice Abyss(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero được lựa chọn không phải từ một banner collab hoặc banner giới hạn, được chọn đến AndrioleNemia

30/05/2024 – Banner trở lại

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Sword of Light & Shadow(click xem) Grenshiel(click xem)
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Awakened One từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Awakened One và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Awakened One. Nếu SSR nhận được không phải Awakened One và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Awakened One.
Awakened One(click xem)
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Apotheosis từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Apotheosis và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Apotheosis. Nếu SSR nhận được không phải Apotheosis và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Apotheosis.
Apotheosis(click xem)
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Wehttam từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Wehttam và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Wehttam. Nếu SSR nhận được không phải Wehttam và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Wehttam.
Wehttam(click xem)

06/06/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Adankelmo(click xem) Transcender(click xem) Tourmilque(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

13/06/2024 – Banner cặp đôi

Triệu hồi 1 SSR trong banner này để nhận được 1 CP. Sử dụng 1 CP và 50 mảnh của Hero nằm trong banner này để đổi lấy 60 mảnh của Hero còn lại cũng trong banner này.
Roland(click xem) Precia(click xem)
Triệu hồi 1 SSR trong banner này để nhận được 1 CP. Sử dụng 1 CP và 50 mảnh của Hero nằm trong banner này để đổi lấy 60 mảnh của Hero còn lại cũng trong banner này.
Azusa(click xem) Oboro(click xem)
Triệu hồi 1 SSR trong banner này để nhận được 1 CP. Sử dụng 1 CP và 50 mảnh của Hero nằm trong banner này để đổi lấy 60 mảnh của Hero còn lại cũng trong banner này.
Mariandel(click xem) Werner(click xem)
Triệu hồi 1 SSR trong banner này để nhận được 1 CP. Sử dụng 1 CP và 50 mảnh của Hero nằm trong banner này để đổi lấy 60 mảnh của Hero còn lại cũng trong banner này.
Rozenciel(click xem) Clotaire(click xem)

20/06/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Lightbringer(click xem) Ricky(click xem) Caroline(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Bozel(click xem) Liana(click xem) Luna(click xem)

27/06/2024 – Banner mới

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Tyrantel(click xem) Tabres(click xem)
Lanford sẽ trở lại với diện mạo và sức mạnh hoàn toàn mới
SP Lanford(click xem)

04/07/2024 – Banner trở lại

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Patricia(click xem) Andriole(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

11/07/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Hofmann(click xem) Wandering Duelist(click xem) Nymph(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

18/07/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Lanford(click xem) Shelfaniel(click xem) Virash(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Rachel(click xem) Lana

(click xem)

Tiaris

(click xem)


25/07/2024 – Banner mới

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Ymir(click xem) Celica(click xem)

01/08/2024 – Banner trở lại

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Polyal(click xem) Nemia(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

08/08/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Emperor Lovina(click xem) Grenshiel(click xem) Lugner(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

15/08/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Epsilon(click xem) Listell(click xem) Leo Beck(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Landius(click xem) Yulia(click xem) Jugler(click xem)

22/08/2024 – Banner mới

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Virelia(click xem) Serafina(click xem)

29/08/2024 – Banner trở lại

Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Eshean(click xem) Christiane(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

05/09/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Precia(click xem) Sissi White(click xem) Mariandel(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

12/09/2024 – Banner trở lại

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Licorice(click xem) Mariel(click xem) Tsubame(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Ledin(click xem) Rachel(click xem) Altemuller(click xem)

19/09/2024 – Banner mới

Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Bright Summoner từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Bright Summoner và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Bright Summoner. Nếu SSR nhận được không phải Bright Summoner và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Bright Summoner
Bright Summoner(click xem)

Bài trướcRenata
Bài tiếp theoBảng mở giao kết