Langrisser GLOBAL Banner (cập nhật đến 02/2024)

1020
27/07/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Sonia(click xem) Kirika(click xem)
Trong thời gian sự kiện, hạ gục quân địch và chiến thắng vật phẩm để nhận được mảnh ký ức SSR tướng Excela và triệu hồi Excela (miễn phí)
Excela(click xem)

03/08/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này

Sword of Light & Shadow(click xem)

Aka (Akaya)(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

10/08/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Shelfaniel(click xem)

Sage of the Tree(click xem) Wiler(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

17/08/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Patsyr(click xem) Julian(click xem) Werner Dime(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Elwin(click xem)

Leon(click xem)

Bernhardt(click xem)


24/08/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Tataglia(click xem) Nymph(click xem)

31/08/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Leo beck(click xem) Autokrato(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

07/09/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Towa(click xem)

Ashemar(click xem) Alustriel(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero được lựa chọn không phải từ một banner collab hoặc banner giới hạn, được chọn đến PolyarLugner

14/09/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Werner(click xem)

Betty(click xem)

Helena(click xem)

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Bozel(click xem) Liana(click xem)

Luna

(click xem)


21/09/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Tomirk(click xem) Elise(click xem)

28/09/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Theon

(click xem)

Emperor Lovina(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

05/10/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Rozalia(click xem)

Emilia(click xem) Sissi White(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

12/10/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Clotaire(click xem)

Lucretia(click xem)

Maiya

(click xem)

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Rachel(click xem)

Lana

(click xem)

Tiaris

(click xem)


19/10/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Precia(click xem) Roland(click xem)

26/10/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Polyal(click xem) Michelle(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

02/11/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Mcclaine(click xem)

Omega(click xem) Tsubame(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

09/11/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Kreuger(click xem)

Mu(click xem)

Azusa(click xem)

Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này

Landius(click xem)

Yulia(click xem)

Jugler(click xem)


16/11/2023 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Lina(click xem) Zelgadis(click xem)
Trong thời gian sự kiện, hạ gục quân địch và chiến thắng vật phẩm để nhận được mảnh ký ức SSR tướng Gourry và triệu hồi Gourry (miễn phí)
Gourry(click xem)

23/11/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Mariandel(click xem) Saintess of the Ark(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

30/11/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Licorice(click xem) Christiane(click xem) Mariel(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

07/12/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Alpha(click xem) Gizarof(click xem) Kertesz(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Ledin(click xem) Rachel(click xem) Altemuller(click xem)

14/12/2023 – Banner mới
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Apotheosis từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Apotheosis và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Apotheosis. Nếu SSR nhận được không phải Apotheosis và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Apotheosis.
Apotheosis(click xem)
Trong thời gian sự kiện, hạ gục quân địch và chiến thắng vật phẩm để nhận được mảnh ký ức SSR tướng Captain Jack và triệu hồi Captain Jack (miễn phí)
Captain Jack(click xem)
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Awakened One từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Awakened One và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Awakened One. Nếu SSR nhận được không phải Awakened One và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Awakened One.
Awakened One(click xem)
Khi triệu hồi được một SSR, khả năng nhận được Wehttam từ banner này là 40%. Nếu SSR nhận được không phải Wehttam và chưa đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 10 Mảnh ký ức Wehttam. Nếu SSR nhận được không phải Wehttam và đã đạt đủ 6 sao, bạn được thêm 15 Mảnh ký ức Wehttam.
Wehttam(click xem)

21/12/2023 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Hilda(click xem) Lugner(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

28/12/2023 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Lightbringer(click xem) Ricky(click xem) Caroline(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

04/01/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Shelfaniel(click xem) Sage of the Tree(click xem) Wiler(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Elwin(click xem) Leon(click xem) Bernhardt(click xem)

11/01/2024 – Banner mới
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Andriole(click xem) Nemia(click xem)

18/01/2024 – Banner trở lại
Tăng khả năng nhận được Hero trong banner này
Grenshiel(click xem) Lambda(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser I, II, III

25/01/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Gerold & Layla(click xem) Joa & Conny(click xem) Florentia(click xem)
Lựa chọn Hero được tăng khả năng nhận được khi triệu hồi
Hero trong series Langrisser IV, V

01/02/2024 – Banner trở lại
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Towa(click xem) Ashemar(click xem) Alustriel(click xem)
Hero đầu tiên nhận được chắn chắn sẽ là Hero bạn chưa có trong banner này
Bozel(click xem) Liana(click xem)

Luna

(click xem)


Bài trướcRenata
Bài tiếp theoBảng mở giao kết