Áo SSR

506

Cloth Armor – Mage, Holy, Demon

 

Tennyo’s Robe

HP +10%

Khi bị tấn công, 30% để hủy 1 buff của địch và triển khai 1 debuff lên kẻ địch.

 

 

Baldr’s White Robe

MDEF+10%

Khi bị tấn công bằng đòn cận chiến,có 20% để vô hiệu hóa hiệu ứng giảm sát thương cận chiến.

 

 

 

Galaxy Cloak

MDEF +10%

HP +5%

 

 

 

Death’s Robe

Cơ hội bị chí mạng giảm đi 40%. Khi bị tấn công có 30% cơ hội tăng sát thương của kẻ địch lên 20%. Kéo dài 2 lượt

 

 

 

 

Dark Robe

HP +5%

Khi bị tấn công tầm xa, Def và Mdef được tăng thêm 15%

 

 

 

 

Fujin’s Wings

HP +5% .

Khi bị tấn công cận chiến, DEF / MDEF + 15%.

 

 

 

Goddess’ Dress

Def +10%

Nhận hiệu ứng trị liệu +10%

 

 

 

Evening Star Guardian

(Unreleased)

MDEF +10%

Hiệu ứng trị liệu +10%.

 

 

Light Armor – Flier, Archer, Aquatic, Assassin

 

Monkey King’s Vest

Khi bị tấn công: ATK/CRIT +15%

 

 

 

Gargoyle Jacket

HP +5%

Khi bị tấn công: DEF +15%

 

 

 

Last Rites

Def +10%.

Khi HP của lính là 100%, giảm 40% sát thương nhận vào.

 

 

 

Azure Legend

HP+ 10%.

Khi HP trên 50%, DEF + 10%. Khi HP dưới 50%, MDEF + 10%

 

 

 

Twilight Armor

DEF/MDEF +8%

 

 

 

Huaju Group Uniform

DEF/MDEF +5%

Trước khi bị tấn công tầm xa, gây sát thương cố định =1.5 x MDEF

 

 

 

Cloak of Defiance

DEF/MDEF +5%

Trước khi bị tấn công tầm xa, gây sát thương cố định =1.5 x MDEF

 

 

 

Demon Lizard Skin

HP +10%

Khi bị tấn công, 50% Cơ hội áp dụng 1 debuff ngẫu nhiên

 

 

 

Assault Suit

HP +5%

Khi bị tấn công, DEF/MDEF +10%

 

 

 

Heavy Armor – Lancers, Infantry, Cavalry

 

Bloodline Magic Armor

HP/DEF +5%

Khi bị tấn công cận chiến, có 30% để giảm 30% sát thương nhận vào

 

 

 

Giant’s Resistance

DEF +10%

Tỉ lệ bạo kích nhận giảm 20 %

 

 

 

Carbon Fiber Armor

Khi HP của línhlớn hơn 50%, DEF / MDEF + 8%

Khi HP của lính dưới 50%, CÔNG / KỸ NĂNG + 8%

 

 

Aeolus’ Battle Armor

HP/DEF +5%

Khi bị tấn công tầm xa,có 30% để giảm 30% sát thương nhận vào

 

 

 

Gaea’s Armor

Khi bị tấn công, DEF + 15%

Khi HP của Anh hùng lớn hơn 80%, sát thương phép nhận được sẽ giảm 10%

 

 

 

Aeneas’ Armor

DEF +10%,

Hiệu ứng trị liệu +10%

 

 

 

Arcane Battlegarb

HP/MDEF +5%

Khi tấn công, gây Sát thương cố định = 1.5 x MDEF sau khi chiến đấu.

 

 

Mirror Armor

HP/DEF +5%

Khi bị tấn công cận chiến, gây sát thương cố định = 1.5x DEF, trước khi chiến đấu.

 

 

Ancient Plate Armor

DEF+10%

Sát thương cố định nhận -10%.

Bài trướcMũ – Nón SSR
Bài tiếp theoTốc độ chiêu thức – Attack speed