Almeda

522

Thiên Phú

Quip Master
1-Star Sau khi hành động, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho 1 kẻ địch trong phạm vi 3 ô xung quanh. Phục hồi HP cho lính phe ta có ít HP nhất, HP = (1x INT của Almeda).
2-Star Sau khi hành động, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho 1 kẻ địch trong phạm vi 3 ô xung quanh. Phục hồi HP cho lính phe ta có ít HP nhất, HP = (1,3x INT của Almeda).
3-Star Sau khi hành động, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho 2 kẻ địch trong phạm vi 3 ô xung quanh. Phục hồi HP cho lính phe ta có ít HP nhất, HP = (1,6x INT của Almeda).
4-Star Sau khi hành động, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho 2 kẻ địch trong phạm vi 4 ô xung quanh. Phục hồi HP cho lính phe ta có ít HP nhất, HP = (1,9x INT của Almeda).
5-Star Sau khi hành động, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho 3 kẻ địch trong phạm vi 4 ô xung quanh. Phục hồi HP cho lính phe ta có ít HP nhất, HP = (2,2x INT của Almeda).
6-Star Sau khi hành động, gây ra 1 debuff ngẫu nhiên cho 4 kẻ địch trong phạm vi 4 ô xung quanh. Phục hồi HP cho lính phe ta có ít HP nhất, HP = (2,5x INT của Almeda).

Mở bonds DEF : Chris

Mở bonds ATK : Cherie

Đồ và phụ ma tham khảo :

Bài trướcMatthew
Bài tiếp theoGrenier