Ainz Ooal Gown

511

Thiên Phú :

HP của đơn vị càng cao, INT càng tăng, lên đến (5, 8, 11, 15)%. Sau khi hành động, nhận (1, 1, 1, 2) buff ngẫu nhiên *, kéo dài 1 lượt.

* Danh sách hỗ trợ: Sát thương phép gây ra + 10%, Tất cả sát thương nhận vào -10%, Sau khi hành động phục hồi 20% HP, ATK / INT + 10%, DEF / MDEF + 10%, Bỏ qua 10% MDEF của mục tiêu, Tỷ lệ trọng thương + 10%, né tránh chí mạng + 15%, Tất cả các chỉ số ngoại trừ HP + 5%

Mở bond ATK : up nghề

Mở bond DEF : up nghề

Đồ và phụ ma tham khảo :

Bài trướcShalltear
Bài tiếp theoShilinka