Agnes

276


Agnes
Liên minh Công chúa
Quân ánh sáng
Đầu mối không gian

Danh hiệu
Nhà Tiên tri

Truyền nhân tinh cầu

Thiên phú Mô tả

[Khởi nguyên] (6 sao)

Nếu Agnes có ít nhất 2 hiệu ứng có lợi, INT và MDEF được +20%. Sau khi gây ra sát thương, hồi phục HP cho 2 đồng minh có chỉ số HP thấp nhất bằng 2.5x INT của Agnes.

Những đồng minh xung quanh cách Agnes 5 ô sẽ không bị tử thương. Thay vào đó rơi vào trạng thái [Hấp hối]: Di chuyển -2, sát thương gây ra bị trừ -50%, bị [Câm lặng]. Duy trì 2 lượt, không thể miễn nhiễm hoặc giải trừ. Hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra 2 lần mỗi màn chơi, và chỉ xảy ra với mỗi tướng một lần.


Kết giao Yêu cầu mở khoá ATK/INT Yêu cầu mở khoá DEF/MDEF
Nâng cấp nghềTruyền nhân tinh cầu Nâng cấp nghềNhà Tiên tri

Agnes Kỹ năng
[Hào quang rực rỡ] (3-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 4 – Hồi chiêu 3 lượt

[Nội tại] Khi các đồng minh phải chịu [Hấp hối], kỹ năng này được giảm trừ thời gian hồi chiêu -1 lượt.

[Chữa trị] Hồi phục cho tất các đồng minh trong tầm kỹ năng bằn 3x INT của Agnes và xoá đi 2 hiệu ứng xấu. Ngoài ra những đồng minh còn được nhận: “Hồi phục 20% HP sau khi kết thúc hành động” và Sát thương gây thêm +15%. Duy trì 2 lượt. Đồng thời xoá bỏ tất cả hiệu ứng [Hấp hối] trên các đồng minh

[Ném búa] (1-cost) Mở rộng 1 vòng – Tầm xa 7 – Hồi chiêu 1 lượt.

[Sát thương pháp thuật] Chọn một ô trong tầm thi triển và tấn công những kẻ địch trong phạm vi 1 vòng tròn xung quanh vị trí thi triển, gây 0.3x AoE thiệt hại. Sau khi sử dụng, nếu có một đồng minh khác trong vòng 2 ô, sẽ được giảm trừ thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng đi -1 lượt.

[Ánh sáng Thất Nữ Tinh] (2-cost) Mở rộng 3 đường thẳng – Tầm xa 6 – Hồi chiêu 4 lượt.

[Sát thương phép thuật] Tấn công kẻ địch theo 3 đường thẳng gây ra 0.33x AoE thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công [Pháp sư] và [Thánh binh]. Còn gây ra ATK/INT và MDEF -20%. Duy trì 2 lượt

[Siêu kháng phép] (2-cost) AoE mở rộng 3 ô – Tầm xa 3 – Hồi chiêu 2 lượt.

[Hỗ trợ] Những đồng minh trong vùng kỹ năng thi triển sẽ nhận được MDEF +30%, miễn nhiễm với các hiệu ứng: [Choáng], [Không thể nhận hiệu ứng có lợi], [Giảm khả năng di chuyển]. Duy trì 2 lượt

[Thanh trừng thần thánh] (2-cost) Thi triển trên bản thân – Mở rộng 5 ô – Hồi chiêu 5 lượt

[Sát thương ma pháp] Khả năng bạo kích tăng thêm +50%. Tấn công nhiều kẻ địch trong tầm kỹ năng, gây 0.35x AoE thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công hệ Ác Ma

[Siêu phòng thủ] (2-cost) Tầm xa 3 – Mở rộng 3 – Hồi chiêu 2 lượt

[Hỗ trợ] Đồng minh khi được niệm phép nhận thêm DEF +20% và miễn nhiễm những hiệu ứng gây DEF/MDEF giảm trừ, miễn nhiễm không thể chữa trị. Duy trì 2 lượt

[Lời thánh] (2-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả hơn khi tấn công Ác Ma. Sau khi sử dụng, chữa trị cho một đồng minh có % HP thấp nhất (lượng hồi phục bằng 4x chỉ số INT của Agnes)

[Thánh tiễn] (2-cost) Thi triển đường thẳng – Tầm xa 6 – Hồi chiêu 3 lượt.

[Sát thương phép thuật] Tấn công tất cả các kẻ địch theo một đường thẳng, gây 0.33x AoE thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công hệ Ác Ma, đồng thời giải trừ 1 hiệu ứng có lợi của quân địch

[Lưỡi gió] (1-cost) Tầm xa 2 – Đơn mục tiêu – Hồi chiêu 1 lượt

[Sát thương ma pháp] Tấn công đơn mục tiêu, gây 1.5x thiệt hại. Hiệu quả khi tấn công Phi binh


Trang phục

Nguồn: mp.weixin.qq.com & wiki.biligame.com

Bài trướcVan
Bài tiếp theoElaine